3/12

Podbrdská výstava zvířectva v Husově parčíku Dobříši.

Autor: Šárka Spáčilová