VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Učiliště oslaví své narozeniny setkáním absolventů

SEDLČANY - Oslavy 120ti let zemědělského školství vSedlčanech připravilo na celý páteční den 28. září místní Střední odborné učiliště. Ve formě menšího jarmarku či shromáždění, na které jsou zváni všichni absolventi a bývalí učitelé školy, se uskuteční vareálu učiliště vBezručově ulici.

26.9.2007
SDÍLEJ:

Sedlčanská škola v roce 1910Foto: Archiv

„Oslavy začnou již ve čtvrtek 27. září slavností pro zvané hosty, představitele města, kraje či okolních škol, kam pozveme tak šest desítek hostů. O den později se od 9 hodin bude konat již zmíněné shromáždění bývalých absolventů. Uskuteční se vnašem areálu, protože máme dost potravinářských oborů a jejich žáci dokáží občerstvit či zabavit i větší množství návštěvníků,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Janů stím, že si lidé budou moci koupit výrobky či suvenýry, posedět venku nebo si prohlédnout školu.

Zemědělská škola byla slavnostně otevřena 3. ledna 1887 a prvních dvacet let se učilo vbudově Hospodářské školy, která sídlila naproti dnešnímu finančnímu úřadu. Vsoučasné době je vní Staročeská pivnice.

Základní kámen budovy dnešního učiliště vBezručově ulici byl položen vroce 1904 a podle dochovaných dokumentů byla škola za srocení velkého davu místních i přespolních obyvatel otevřena 28. září 1907. Oslavy se tak shodou okolností budou konat přesně na den, kdy byl v nové budově zahájen provoz.

Vedení školy oslovilo dopisy jakési třídní důvěrníky, zkaždé třídy vybralo někoho, kdo by mohl mít kontakty na své spolužáky. A ten měl doručit pozvánky dál. Informace byly rozeslány i na mnoho webových stránek středočeských měst i obcí a do jejich radničních zpravodajů.

„Zajistíme dostatečnou kapacitu stolů a lavic na posezení ve dvoře. Po celý den se bude díky Základní umělecké škole Sedlčany konat kulturní program a návštěvníci se mohou podívat, co se ve škole za poslední dobu vybudovalo. Především ty dříve narozené určitě překvapí moderní tělocvična, domov mládeže, hřiště, dílny, restaurace nebo provozovna kadeřnictví,“ věří Jiří Janů.

Ktomuto výročí vydává učiliště almanach, ve kterém je podrobně a přehledně popsána historie i současnost školy, úspěchy, stavební úpravy a nechybějí ani všechny dostupné seznamy absolventů či velké množství fotografií a jiných dokumentů. Obdobný byl vydán ke stému výročí školy vroce 1987, ten současný jej však nekopíruje, obsahuje řadu novinek. Zájemci si jej mohou na slavnosti za 99 korun zakoupit.

Od zřizovatele, kterým je Středočeský kraj, dostala sedlčanská škola na oslavy 20 tisíc korun. Ale jen náklady na almanach činí zhruba 50 tisíc korun. „Předpokládám ale, že velkou část nákladů, které odhaduji tak na 150 tisíc, uhradíme zprodeje vlastních výrobků. Občerstvení včetně prodeje cukroví bude totiž vnaší režii,“ uvádí ředitel školy.

Hlavní smysl celé oslavy spočívá podle vedení učiliště vtom, aby o sobě absolventi vzájemně věděli. A aby se škola zpětně dozvěděla, kam všechny zavál čas, jak se jim daří, co dokázali. „Skrytý smysl je vtom, že si chceme udělat obrázek o tom, kam školu směrovat dál. Zda zachovat stávající skladbu učebních oborů nebo jestli se věnovat spíše studijním oborům, vrátit se kzemědělskému zaměření nebo se třeba zkusit zaměřit na černá řemesla. Očekáváme, že i toto vyplyne zdiskuse našich absolventů při tomto setkání,“ uzavírá Jiří Janů.

 

Jiří Burian, starosta města Sedlčany:

„Bohatá historie školy se váže k roku 1887, kdy z programových cílů Hospodářského spolku a za podpory města se otevřel 1. ročník zimní hospodářské školy. Byl tak položen základ k výchově rolníků – hospodářů k půdě a majetku v nových podmínkách a jejich zapojení do svobodného a sebevědomého společenského života, který se formoval v 2. polovině 19. století.

Současně si připomínáme 100. výročí budovy školy, která byla postavena v roce 1907 moudrým rozhodnutím představitelů Hospodářského spolku, záložny a města. V jižní části města tak vzniklo trvalé sídlo školy, majestátně vyhlížející do svého okolí, které bylo po celou dobu svědkem všech historických událostí a proměn, které kolem proběhly a formovaly život dalších generací učňů a studentů. Budova školy zde po sto let slouží odborné výchově a stala se postupem času i architektonickým skvostem města.

Přes všechny proměny v čase a osudech studentů si škola zachovala vždy svoji tvář a význam. Dnešní Střední odborné učiliště je stabilní částí středních škol v Sedlčanech, okresu i kraji. Vzdělaní a odborně připravení mladí lidé jsou i dnes zárukou úspěšného rozvoje města Sedlčan: krásného středního Povltaví.“

 

 

Chronologický přehled ředitelů školy

Zemědělská škola vSedlčanech

 

1887 – 1900 Adolf Hevrdle

1900 – 1910 Vojtěch Prášek

1910 – 1914 Helena Trojanová

1918 – 1923 Emanuel Jech

1923 – 1941 dipl. agronom Viktor Harnach

1941 – 1948 Karel Krejčík

1943 – 1945 dipl. agronom Zdeněk Maška (v Jesenici)

1943 – 1951 J. Kazimourová (hospodyňská ve Středoklukách)

1948 – 1952 ing. František Lukeš

1952 – 1954 Václav Jílek

1954 – 1956 Antonín Bouška

1956 – 1960 ing. Antonín Verner

1960 – 1961 ing. František Hrstka

1961 – 1963 ing. Josef Kroulík

1963 – 1996 Jan Kubánek

1996 – dosud ing. Jiří Janů

Mlékařské učiliště v Sedlčanech

1962 – 1963 Karel Rubeš (ředitel OU KDS Sedlčany)

1963 – 1989 Ladislav Burda (vedoucí učiliště, později OP)

1989 – 1995 Josef Vondráček (vedoucí OP, později SPV)

Lesnické učiliště v Třebnicích

1963 – 1990 Jaroslav Petrdlík

1990 – 1996 ing. Jiří Janů

1980 – 1985 Josef Koutník (vedoucí OP Bechyně)

Rodinná škola v Sedlčanech

1991 – 1993 Jan Kubánek (součást SOUz Sedlčany)

1993 – 1996 ing. Jiří Králík

1996 – 2000 mgr. Vladimír Roškot

 

Miloslav Beneš (1931 – 1933, převzato z almanachu 1987).

„Byl jsem jedním z posluchačů zemědělské školy v letech 1931 až 1933. Naše škola vyučovala od listopadu do dubna hochy (zimní) a přes léto děvčata (letní). Do školy se jezdilo na kolech a v zimě často pěšky. Posluchači byli ze širokého kraje, nejen ze Sedlčanska, ale též bývalých okresů Sedlec, Votice a Dobříš. Hoši z Dobříšska bydleli v internátu a stravovali se v kuchyni. Tam výborně vařila slečna Mrázková. V té době měla škola pro praktické vyučování školní statek. Na polích, které byly směrem kcihelně (dnešní objekt státního statku) pracovaly dva páry pěkných koní (chlouba ředitele), ve stáji bylo 10 – 12 krav a naproti přes dvůr chov prasnic.

Moji spolužáci byli již starší ve věku kolem 20 let, dokonce Frantík Mašek měl již po vojně. Bylo to dobré, protože jsme byli rozumnější a naše snaha něco se naučit byla veliká. Mimo opakování předmětů z měšťanské školy byly pro nás velice zajímavé předměty chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin, spravověda (s obchodní naukou), hospodářské účetnictví, technologie, hospodářské stavitelství a v sobotu odpoledne vždy 2 hodiny rozpravy.

Praktické vyučování bylo pro nás velmi zajímavé. Bylo to zahradnictví přednášené panem Buzkem, sedlářství nás učil pan Jiráček, kolářství pan Mrázek, košíkářství pan Říha. Velice poutavé byly pro nás přednášky pana dr. Pišvejce, zvěrolékaře v Sedlčanech, ale také přednášky pana MUDr. Chodounského, lékaře v Sedlčanech, pana JUDr. Olivy a JUDr. Ročáka o právech a zákonodárství.

Nezapomenutelné byly chvíle, kdy s panem ing. Lebedou jsme běhali s trasírkami po poli a učili se vyměřovat. Pan ředitel Harnach nám umožnil exkurze do vápenky Skoupý, do pivovaru Vysoký Chlumec a na vzorně vedeném hospodářství v Babicích. Po těch téměř 55 letech vzpomínám s láskou a vděčností na naší školu, že mně dala dobrý základ do dalšího života.“

Ing. František Vácha (1958 – 1960), člen Rady školy a člen zastupitelstva Středočeského kraje.

„Dovolte mi malé ohlédnutí za dobou ranného socialismu na českém venkově. Sedlčanskou mistrovkou zemědělskou školu jsem absolvoval vletech 1958 až 1960. Tento způsob vzdělávání byl určen mladým zemědělským pracovníkům, většinou režimem označených za děti kulaků, tehdy třídních nepřátel. Přes léto jsme byli výkonnou pracovní silou v jednotných zemědělských družstvech a státních statcích, v zimních měsících od listopadu do dubna jsme se věnovali vzdělávání.

Byli jsme třídou ing. Jarmily Kroulíkové. Nic nám tehdy nevadilo, neboť jsme byli mladí, plní ideálů a třídou snaživou s dobrým prospěchem. Vím, že jsem do této školy chodil rád a s nadějí dalšího vzdělání. Práce v zemědělských družstvech a státních statcích byla v té době poznamenána násilným vyvlastňováním a budováním kolektivního socialistického zemědělství. S pousmáním vzpomínám na akce vyhlašované pro mladé zemědělce, i když si je všechny již nepamatuji. Například vroce 1959 byla vyhlášena soutěž v zakládání kompostů. V této akci jsem zvítězil. Množství založeného kompostu už nevím, ale jako první cenu jsem vyhrál teplákovou soupravu, která byla o pět čísel menší mojí velikosti.

Kouzelné byly generální hledačky na největšího škodce zemědělství – amerického brouka (mandelinku bramborovou). Bylo vlasteneckou povinností každého občana zúčastnit se hledačky, aby americký brouk, jako posel amerického imperialismu, byl zničen a bylo mu zabráněno v jeho šíření k našim východním spojencům. Na pomoc nám přilétala sovětská práškovací letadla.

Musím poznamenat, že tyto úsměvné akce byly školou brány sodstupem a kantoři se věnovali skutečnému odbornému vzdělávání. Když se potkáme se spolužáky, vybaví se krásné vzpomínky na mládí a příjemná školní léta s bezvadnými učiteli prožitá právě na půdě Zemědělské školy v Sedlčanech.“

 

26.9.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Z přípravného utkání hokejistů: Strakonice - Příbram (4:5).

Hokejisté Příbrami udělali z jasného duelu drama

Vepřín v Letech
AKTUALIZUJEME
4

Odkoupíme vepřín v Letech, schválila vláda

KrimiMix: Policie hledala nemocnou dívku

Příbram – Ve čtvrtek 17. srpna přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o pohřešování sedmnáctileté dívce, která trpí autismem. Podle uvedených údajů měla odejít zřejmě se psem do přilehlého lesa, a to v jedné obci na Příbramsku.

Postřižiny se definitivně rozloučí v Mníšku

Mníšek pod Brdy - Sedm úspěšných sezon a desítky vyprodaných představení po celé republice má za sebou původní muzikál Postřižiny. Letošní sezona je osmá a derniérová. Kdo ještě neviděl Maryšku a paní hostinskou koupající se v pivovarském sudu, pana De Giorgiho skákajícího z komína či Francina na prskajícím motocyklu, má poslední příležitost v pátek 25. srpna v Mníšku pod Brdy.  

Jak reklamovat koupený dům či byt

Koupili jste si vysněný byt nebo dům a máte pocit, že je dokonalý? Prvotní nadšení z dobré koupě mohou však zanedlouho vystřídat starosti s vadami, které se projeví až po čase. Víte, jaká práva v takovém případě máte? A jak nejlépe postupovat, abyste o ně nepřišli?

Fotbalisté Dobříše vybojovali v Roudném všechny body

Dobříš - Fotbalisté Dobříše jeli ve druhém kole divize na hřiště soupeře. Po dobrém výkonu uspěli a zaslouženě si odvezli první tři body.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení