VYBRAT REGION
Zavřít mapu

V Zalužanech bude hasičský víceboj

Zalužany /PRAVIDLA SOUTĚŽE/ - V areálu na návsi v Zaluženech se tuto sobotu koná hasičský víceboj O pohár starosty obce Zalužany CUP TFA 2010.

20.4.2010
SDÍLEJ:

Loňský ročník soutěže.Foto: archiv SDH Zalužany

Od 8 hodin začne registrace soutěžících a seznámení s tratí.

V 9 hodin pak vypukne samotný závod jednotlivců.

Startovné je 100 korun za jednoho závodníka a minimální věk soutěžícího musí být 18 let, který dovršil nejpozději 24. dubna 2010.

Přihlášení je možné na místě nebo na e-mailu či na webu (adresy jsou v pravidlech soutěže).


Pravidla

Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole. Po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu. Závodník startuje s kompletem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou, izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem, pracovním polohovacím pásem s karabinou a s nasazenými rukavicemi. Takto připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem jeho startu. Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati (viz. dále uvedený popis trati). Celou trať musí soutěžící absolvovat se zátěží (dýchací přístroj-bez nasazené masky). Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat žádnou součást výstroje.
Ukončení pokusu

Přímým důvodem k diskvalifikaci závodníka je:
a) nedotažení hadic a proudnic na metu
b) odhození proudnic místo položení
c) nevytažení břemene na podlahu konstrukce
d) seskočení z druhé a vyšší přičle žebříku
e) nepřekonání bariéry nebo použití zavětrovacích vzpěr nebo pomocí druhé
osoby k jejímu překonání
f) nepřesunutí (nepřemístění) předmětu na určenou vzdálenost
g) vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení na metu, její upuštění z výše na
zem, pád s ní a na ni
h) rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje
i) neposlechnutí pokynů rozhodčího
j) nedodržení trasy – vybočení z vymezeného prostoru nebo trati, zpravidla
označeného páskou
k) nepřekoná – li soutěžící překážku se všemi předepsanými ochrannými
pomůckami a nářadím
l) použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý
materiál, nepařící do dané disciplíny, zvýhodňující jej v plnění pokusu
m) nedokončí průchod tratí do 15 minut, bude diskvalifikován.
V případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí ukončit pokus sám
závodník. Poruchy nebo závady na výstroji a výzbroji soutěžícího nebo zranění
soutěžícího nejsou důvodem k opakování pokusu.
Výzbroj a výstroj soutěžícího

- triko s krátkými nebo dlouhými rukávy (pod ochranným oděvem)
- třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev (zásahový komplet)
- zásahová přilba
- zásahové rukavice
- zásahová obuv
- izolační vzduchový dýchací přístroj min. 5l lahev
- pracovní polohovací pás s karabinou
(vlastní výzbroj a výstroj soutěžícího vítána, jinak možnost zapůjčení části i celé výzbroje a
výstroje přímo na místě od pořadatele soutěže)
Popis trati

1) Disciplína č. 1 “Běh s požárními hadicemi”:
- spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost
- hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru
Průběh: od startovní čáry běh na stanovenou vzdálenost k vymezenému prostoru s hadicemi (dále jen základna). Spojení hadic a napojení proudnic. Následně obě hadicová vedení (každé je tvořeno třemi spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí
B) jakýmkoliv způsobem, ale bez rozpojení, rozvinout tak, aby bylo možné položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti cca 50m od základny.

2) Disciplína č. 2 “Věž”:
- spočívá ve výstupu do stanoveného nadzemního podlaží (dále jen „NP”), vytažení břemene pomocí pracovního lana a sestupu zpět.
Průběh: závodník doběhne ke konstrukci, ještě než začne ve výstupu, zajistí se sám do připravené karabiny jistícího lana, poté vystoupí do určeného NP cca 5m za pomoci pevného žebříku, kde provede vytažení závaží (smotané hadice B 75mm) pomocí pracovního lana, položí je na podlahu konstrukce, poté sestoupí stejnou cestou a sám se opět z karabiny odepne. (při sestupu musí došlápnout nohou na první příčel žebříku od země)!

3) Disciplína č. 3 - 5 “Silový trojboj”:
- spočívá v plnění tří dílčích úkolů, které se plní ve stanoveném pořadí: 2 m bariéra, údery kladivem do předmětu k jeho posunutí na stanovenou vzdálenost, transport raněného (figuríny)
Průběh: závodník doběhne k bariéře cca 15m, překoná ji a běží k silovému adaptéru, uchopí obouruční kladivo a provede potřebný počet úderů do ocelového předmětu tak, aby předmět přemístil přímočarým posuvným pohybem na stanovenou vzdálenost cca 1,5 – 2m, Závaží se posouvá údery hlavicí kladiva, je zakázáno páčení, vlečení nebo strkání závaží. Po ukončení pokusu se palice odloží, nesmí se odhodit!, poté běží k figuríně cca 75kg, uchopí ji obouruč zezadu (Raitekův úchop) a přemístí ji koridorem do stanovené vzdálenosti cca 20m, kde ji položí! (nikoli odhodí či upustí) na vyznačené místo.

4) Disciplína č. 6 “Zručnost”:
- spočívá ve spojení několika spojek B 75mm a C 52mm, smotání jedné hadice B 75mm a jedné hadice C 52mm do kotouče
Průběh: závodník doběhne k vyznačenému místu, kde provede spojení 2 kusů spojek (4 půlspojky) B 75mm, 2 kusů spojek C 52mm, smotání rozvinuté hadice B 75mm a C 52mm do kotouče vždy po jednom kusu. Pořadí plnění dílčích úkolů je libovolný, ale pro pokračování k další disciplíně musí být splněny všechny.

5) Disciplína č. 7 “Překážkový běh”:
- spočívá v přenášení dvou barelů na určenou vzdálenost
Průběh: závodník uchopí dva barely o hmotnosti cca 20kg a po vyznačené cestě je přemístí na vzdálenost cca 30m, kde je položí! (nikoli odhodí či upustí) na vyznačeném místě. Následuje doběhnutí do cíle cca 10 m. Čas se měří od pokynu startéra až do splnění poslední disciplíny a proběhnutí
cílovou čáru. Trať má zčásti travnatý a asfaltový povrch.
Vyhodnocení: Bude provedeno do 20 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas. Čas se měří ručně několika nezávislými rozhodčími. První tři soutěžící obdrží poháry a věcné ceny včetně diplomu.

Protesty: Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od uskutečnění se sporného děje nebo zjištění sporné okolnosti. Protest může podat jak jednotlivec, kterého se poškození týká, tak vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká.
Za podání protestu bude pořadatel požadovat od protestujícího složení kauce ve výši 200 Kč. Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest předán. Je u něj složena do doby rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Není-li protest uznán, předá rozhodčí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace. O protestech rozhoduje komise - velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí příslušné disciplíny - a její rozhodnutí je konečné. Projednaný a rozhodnutý protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit. Rozhodnutí o způsobu řešení protestu musí být
vždy písemné. Komise uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest podán. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu s podpisem toho, kdo jej přijal.

POZOR!!! Všichni soutěžící musí být fyzicky způsobilí používat zásahové prostředky. Zdravotní stav soutěžících nebude před konáním soutěže kontrolován. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší. Součástí přihlášky je i revers (stačí podepsat až při úhradě startovného), kterým se pořadatel zříká odpovědnosti za vznik případných zranění závodníků. Proto se nedoporučuje požívat před závodem alkohol a jiné omamné látky. V případě zjevného podezření (malátnost, zpomalené reflexy, zhoršené vnímání, apod.), že soutěžící nastupuje na start pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, si pořadatel vyhrazuje právo takového-to soutěžícího do závodu nepustit a soutěžící nemá nárok na vrácení startovného. Zároveň bude soutěž připojištěna a na celý průběh závodu bude dohlížet zdravotní záchranná služba.

Organizační: Počet startujících není omezen. Předběžnou přihlášku je možno zasílat e-mailem na adresu SDHZaluzany@seznam.cz. Přihlášení soutěžících možno i přímo na místě v den konání soutěže nejpozději do 8.45 hodin. Propozice a průběžný počet přihlášených soutěžících budou uveřejněny na internetových stránkách sboru (viz. níže).

Kontakt: SDH Zalužany
Zalužany 262 84
e-mail: SDHZaluzany@seznam.cz
www: http://hasicizaluzany.webgarden.cz/
telefon: 724726225 p. Hájek František, 775656510 p. Pechar Tomáš
20.4.2010 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Starosta Zálezlic Jiří Čížek.
61

Starosta Zálezlic: S velkou vodou se nedá bojovat, hrozbu musíte přijmout

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc.
AUTOMIX.CZ
20

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc. Jaké koupit? A jakým se radši vyhnout?

Okresní fotbal na Příbramsku ožívá pohárem

Příbramsko - O víkendu 19. a 20. srpna vstupuje do nového ročníku okresní fotbalová sezona na Příbramsku. První soutěžní zápasy budou tradičně odehrány v úvodním kole poháru.  

Povodeň 2002: V Sedlčanech se škody vyšplhaly na desítky milionů

Sedlčany - Vzpomínky na události před patnácti lety pro Sedlčanské nejsou vůbec příjemné. Povodeň v roce 2002 zaplavila část města. V tom roce byly tenisové kurty těsně před dokončením a před předáním. Naráz se ocitly úplně pod vodou. Na povodeň doplatila celá údolní niva od zahradnictví v Nádražní ulici, které bylo úplně vyplavené. Stejně tak tristní pohled byl na areál chovatelů, objekt stavební firmy, na uhelné sklady. Zatopený byl Kovošrot, u něhož se utrhla a odplavala lávka přes Mastník.   

Štrůdl vás provede erotickou komunikací i uměním zevlingu

Praha - Tomáš Klus, Suvereno, Daniel Nekonečný, Filip Říha nebo sexuoložka Gaia Poupětová  provedou prvními narozeninami akce zvané Štrůdl. Oslavy doprovázené workshopy a hudbou se budou konat na střeše galerie Vanguard v Praze. Ty se uskuteční v neděli 20. srpna od patnácti hodin.

Podvodníci zkoušejí na seniory nový trik s dveřmi

Příbram – Policie varuje především starší lidi, aby si dali pozor na podvodníky. Ti přišli s novým trikem. Policii jsou známy už dva případy ze srpna, kdy v Příbrami navštívili seniory muži, kteří uvedli, že jdou vyměnit staré dveře za nové bezpečnostní.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení