Nápad však není v sadech na Svaté Hoře nový. Na několika starých stromech, souvisejících s původní výsadbou obyvateli Příbrami, najdeme malovaná čísla. Ta označovala stromy, které bylo dříve možné si takto pronajmout. Zásadní roli při realizaci a obnově celých sadů sehraje podle našeho názoru právě nový projekt#ADOPTUJSTROM, který poskytne finanční záruku na údržbu nově vysazených stromů.

Dosud jsme nebyli schopni tyto náklady financovat. To je jeden z důvodů, proč v současné době vysazujeme malé množství stromů. Existuje mnoho nadačních programů, které zajišťují finanční stránku výsadby stromů. Jsme závislí na externích investorech a dotačních titulech, neméně pak na podpoře města Příbram.

Řekli jsme si, že by bylo dobré do obnovy zapojit i místní komunitu. Adopce stromu zaručuje, že jsme schopni udržovat  strom po dobu minimálně tří let. To znamená: zalévání, prořezávání a údržba misky kolem kmene a další. Osvojitel místo toho získává personalizovanou jmenovku na strom dle vlastního výběru a dobrý pocit, že přispěl k obnově sadů.

Se zahájením projektu v březnu 2023 bylo již vysazeno a okamžitě adoptováno devět nových ovocných stromů. Zájemci, kteří si chtějí strom také zasadit a adoptovat, se na nás mohou kdykoliv obrátit. Výsadba nového stromu pro letošní rok bude možná opět od podzimu (říjen 2023), ale adopce již vysazeného nového stromu je možná po celý rok. Spojení adopce s určitou životní událostí je pak dle našeho názoru ideální. Ať se jedná o narození dítěte, výročí svatby či svatba samotná nebo ukončení školy (ať již základní či střední), je vysazení stromu ideálním dárkem nebo památkou na tento den.

Závěrem lze říci, že máme stále obrovské množství nápadů, jak sady oživit a tím je ještě více zatraktivnit pro veřejnost. Během  léta budou organizovány různé volnočasové aktivity. Pro zlepšení dostupnosti sadů v letní sezóně budeme opět zodpovídat za kosení hlavních pěšin. Letos to dokážeme s naší novou sekačkou, kterou jsme si mohli pořídit díky grantu, který jsme získali přes nadaci TESCO (My pomáháme, vy hlasujete). V létě bude probíhat další kolo, ve kterém se ucházíme o další dotaci a prosíme každého, aby nám dal svůj hlas, řekl si na pokladně o žeton a hodil ho k našemu projektu. Pro ještě více novinek všem doporučujeme sledovat naše kanály sociálních sítí, kde zveřejňujeme všechny nejnovější zprávy.

Již nyní vidíme, že síla inovací působí v sadech. Setkáváme se s mnoha pozitivními reakcemi na změny, které se v sadech udály a na místě je také vidět, že návštěvnost nesmírně vzrostla. Z této pozitivní reformy máme velkou radost a dává nám sílu pokračovat v naší práci. Zejména se snažíme a povzbuzujeme k tomu, aby se do inovací více zapojovala veřejnost. A to prostřednictvím fyzické i finanční podpory, která je více než vítaná.

Financování obnovy je v současné době založeno především na různých grantech, o které se ucházíme. Tyto finanční prostředky jsou zoufale potřeba k dosažení našich cílů, hlavně kompletní obnovy. Finanční podpora je použita na nářadí, údržbu nářadí, materiál na výsadbu a nákup ovocných stromů. Fyzickou práci v sadech vykonávají dobrovolně naši členové, sousedé, přátelé a rodina nebo další zájemci z města Příbram.

Změna v sadech tedy není jen výsledkem našeho spolku, ale především zásluhou všech aktérů, kteří se na obnově podílejí. To dále posiluje myšlenku společného ovlivňování veřejné zeleně pro a ze strany obyvatel Příbrami. Pokud by někdo chtěl finančně naší činnost podpořit, může tak učinit na náš transparentní účet u Fio Banky, číslo 2502009573/2010. Jsme rádi za každou částku, ať již jednorázově, či například trvalým měsíčním poukázáním, klidně i ve výši jedné kávy v kavárně, protože i 50 korun je pro nás pomocí!

Verleure Wouter, jeden ze zakladatelů spolku Svatohorské sady a zahradní architekt