"Poskytujeme čtyři základní sociální služby, jež vhodně kombinujeme tak, abychom dokázali zajistit péči o individuální potřeby každého klienta a pružně reagovali na jejich změny. Klienti v Alce mohou využívat denní stacionář, odlehčovací služby, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Kromě sociálních služeb poskytujeme i fyzioterapeutickou péči včetně celosvětově patentované metody Therasuit. 

A jaký byl náš rok 2021? Začátek roku byl velmi ovlivněn probíhající epidemií Covid-19. Po uvolnění opatření se i život v Alce vrátil takřka do normálu. Pro naše klienty jsme zorganizovali několik výletů, ať už pěších, vlakem nebo autobusem. Navštívili jsme zámek Blatná i zámecký park, ve kterém se volně pohybuje početné stádo daňků, došli jsme na Pilský rybník, absolvovali jsme pěší okruh lesoparkem do Bohutína a také jsme podívali k památníku Vojna. Sportovní zařízení města Příbram umožnilo našim klientům volný vstup do Adventure golf v areálu Nového rybníka, čehož naši klienti opakovaně využili. Sportovní centrum Oxygen a fitness Ježek Příbram poskytli našim klientům neomezený volný vstup do posilovny, kam se vždy moc těší. 

V srpnu se v Alce uskutečnil příměstský tábor pro děti se speciálními potřebami ve věku od 6 do 15 let. Téma se neslo v pirátském duchu. Děti se učily pirátské písně, vyráběly si potřeby pro piráty, plnily bojové úkoly, skládaly zkoušky a nakonec podle mapy našly i poklad. Během tábora se malí piráti také naučili, jak se vede kůň a užili si vody v aquaparku v Berouně.

Dostat se do obrazu můžete ještě do konce prosince

S finanční podporou Ministerstva kultury jsme zrealizovali projekt „Dostat se do obrazu“. V rámci tohoto projektu se naši klienti od počátku roku účastnili fotografického kroužku, kde se pravidelně setkávali se skupinou dobrovolníků z oblasti IT, grafiky a humanitního zaměření a postupně se seznamovali se základy práce s IT technikou, pořizování fotodokumentace, zpracování fotomateriálu, grafiky a přípravy fotografií pro výstavu. Výstavu můžete zhlédnout v období od  15. října do 30. listopadu v knihovně Jana Drdy v Příbrami a v prosinci v předsálí kina v Příbrami.

Z vystoupení dětského pěveckého sboru Čhavorenge v kostele sv. Jakuba v Příbrami.
Romské děti zpívaly na podporu léčby Anetky Hoškové

Kioskový tým Alky také nezahálel. Kromě běžného provozu od dubna do října se účastnil mnoha kulturních a společenských akcí. Na těchto akcích nejen reprezentoval Alku, ale také nabízel  k prodeji výrobky, na jejichž výrobě se podíleli naši klienti. Jednalo se především o keramiku, svíčky, lapače snů, náramky, náušnice a další výrobky. V současné době naši klienti již pilně pracují na výrobcích, které pomohou zpříjemnit vánoční čas a zkrášlit vánoční výzdobu. Jako novinku pro volné chvíle v domácím prostředí jsme s klienty háčkovali různobarevné medvídky  z žinylkové příze.

Od srpna máme v rámci sociálních služeb novou aktivitu. Vytvořili jsme nácvikový web www.darkyzalky.cz, na kterém naši klienti procvičují práci s počítačem. Učí se psát a formátovat texty a vkládat fotografie. Současně tento web slouží jako místo, kde můžeme představit, co všechno naši klienti dokáží vyrobit.

Odkud přicházejí finance? 

Provoz naší organizace včetně všech projektů, aktivit a akcí zajišťujeme zejména ze získaných veřejných prostředků. Významnou část rozpočtu naší organizace tvoří dotace na sociální služby, kterou poskytuje Středočeský kraj. Dofinancování pak skládáme z příspěvků obcí a zdravotních pojišťoven a z prostředků neveřejných, kde nejvýznamnější podpora přichází od nadací a nadačních fondů.

Důležitým zdrojem financování je pro nás dotační příspěvek města Příbrami a příspěvky okolních měst a obcí jako jsou Městská část Praha 8, obec Mladý Smolivec, Březnice, Milín, Jince, Rožmitál pod Třemšínem, Čechtice, Velký Chlumec, Volenice a Obecnice. Velmi cenným zdrojem financování jsou i dary od firemních a soukromých dárců

Velmi si všech finančních dotací a příspěvků vážíme. Jsme rádi za veškerou podporu a děkujeme za ni!

Lenka Mottlová, ředitelka organizace ALKA