Německou policií byl pak podezříván z trestního činu účasti na nelegálním silničním závodu. Nicméně se nenašly žádné důkazy a tak byl začátkem května obvinění zproštěn. Koncem srpna zveřejnil Radim Passer video, epilog, v kterém se k celé kauze vyjádřil osobně. Kdo ho přesvědčil, aby video zveřejnil a proč tuto jízdu vlastně podnikl? Na tyto a další otázky najdete odpověď v přiloženém videu.

| Video: Youtube

Radimu Passerovi a jeho neziskové organizaci Maranatha se připisuje spousta charitativních aktivit jak náboženského, tak dobročinného charakteru. Mezi největší patří založení křesťanské střední, mateřské i základní školy Elijáš, spravované českým sdružením Církve adventistů sedmého dne a sídlící v jednom z jeho největších podnikatelských projektů zvaném Brumlovka v Praze. Další iniciativou bylo založení expozice a Muzea Bible Jablunkov nebo Parku Drama věků v Štětkovicích nedaleko Sedlčan. Jeho aktivní pomoc sahá i za hranice, vzal si pod patronát velké množství dětí v Bangladéši, kde také přiložil ruku k dílu při výstavbě školy. Je to jen malý výčet širokého rozsahu jeho činností směrovaných k pomoci lidem. 

| Video: Youtube