První brigádnická akce se zaměřením na co nejlepší úpravu břehů od náletových dřevin a jiných nežádoucích porostů proběhla v sobotu 25. února. I přes chladné počasí se sešlo úctyhodných 27 nadšenců Petrova cechu. Pro řadu z nich je tento rybník "srdeční záležitost", protože mnozí na této vodní ploše v minulosti s rybařením začínali. Velice nás potěšila i účast našich nejmenších rybářů.

Již od časných ranních hodin probíhalo prořezávání náletových dřevin a odstranění různých nežádoucích porostů v oblasti břehů a blízkého okolí. Při několikahodinové, někdy velice namáhavé práci i při závěrečném posezení u špekáčků a občerstvení se nezapomnělo zavzpomínat na staré dobré časy, kdy byl Vokačovský rybník považován za zdaleka nejhezčí lokalitu pro sportovní rybolov v širokém okolí.

O to více nás mrzí, do jak zanedbaného stavu se (ne)činností předchozího nájemce nechal dospět. Cílem této akce bylo především vytvoření co největšího počtu nových lovných míst a úpravu břehového prostoru, aby se zde budoucí lovící nadšenci cítili co nejlépe.

V nejbližší době dojde k celkovému vypuštění a výlovu rybníka. Výlov Vokačovského rybníka je naplánován na úterý 21. března. Dobu, po kterou bude rybník bez vody bychom chtěli maximálně využít k odstranění pokud možno co největšího množství pařezů a jiných překážek ve vodě, proto jsou naplánovány další brigádnické akce zaměřené na tuto činnost.

Tímto bychom rádi oslovili všechny, kterým není lhostejná budoucnost Vokačovské vodní nádrže o pomoc při odstraňování kmenů a pařezů. Budeme rádi za každou pomocnou ruku. Termíny brigád naleznete na našem webu: rybaribohuti.cz. S rybářským pozdravem „Petrův zdar“

Český rybářský svaz, z. s., MO Bohutín