Z vyjádření Městského úřadu v Sedlčanech:
Potrubí v dané lokalitě, tedy v ul. 28. října, bude prověřeno ze strany provozovatele 1. SčV. Avšak nejde zřejmě opravdu o jakoukoli závadu (zacpání), neboť jsou v této ulici vyvedeny svody odpadů z okolních domů a pokud by tam bylo někde potrubí ucpané, tak by tam voda vytékala stále a nejen při přívalovém dešti. Aktuálně situaci řeší pan místostarosta, vedoucí odboru investic a vedoucí 1.SčV.