Až do roku 2030 bude docházet k postupnému a plánovanému přezbrojení pluku na novou sofistikovanou a plně digitalizovanou techniku. Mezi tuto techniku patří i vozidla MKPP Titus (vozidla míst koordinace palebné podpory a řízení palby), které plně nahradí již morálně zastaralá vozidla PV3S na prvcích velení, řízení palby a koordinace palby dělostřelectva.

Velitel pluku, plukovník Jan Cífka o modernizaci říká: „Obdržením a převzetím prostředků MKPP, KOVS, KOVVŠ Titus dojde k přechodu na plně digitalizované prostředky 21. století. Dojde ke kvalitativnímu i kvantitativnímu navýšení schopností dělostřeleckých jednotek, a to v oblasti poskytování palebné podpory a propojitelností k jednotkám NATO na soudobém válčišti.“

Smlouva na 62 Titusů byla podepsána v roce 2019. Čtyřicet dva kusů je ve verzi velitelsko-štábní a spojovací, 20 vozidel bude využíváno jako místo koordinace palebné podpory.

Pluk dostane celkem 21 Titusů o třech tipech. Vozidlo místa koordinace palby – MKPP Titus, dále Kolové obrněné vozidlo spojovací – KOVS Titus a Kolové obrněné vozidlo velitelské štábní – KOVVŠ Titus. Všechna tato vozidla jsou plně digitalizovaná a splňují vysoké požadavky na mobilitu a balistickou ochranu. Jsou vybavena nejmodernějšími komunikačními technologiemi a spojovacími prostředky, které zabezpečí veškeré požadované přenosy dat a služby.

„Titus je obrovský krok vpřed,“ říká četař Tomáš Burian, starší operátor družstva řízení palby z 13. pluku a dodává: „v první řadě srovnávat Pragu V3S a Titus je jako srovnávat nesrovnatelné. V3Ska má to nejlepší za sebou a pokud přimhouřím oči a dám stranou závady, na které má při svých letech nárok, mohu říct, že v terénu to byl na svoji dobu technologický zázrak a neskutečný nezmar. Doba jde však dopředu a už nelze brzdit silniční provoz a omlouvat si to tím, že „v terénu bych Vám to nandal“, nebo omezovat a zpomalovat vojenské kolony za přesunu. Nehledě na poloměr otáčení celého vozidla, který byl u V3Sky poněkud žalostný.“

Příchodem a zavedením Titusů k 13. dp, budou plně nahrazeny zastaralé prostředky velení, jako je Praga V3S, na všech místech velení v rámci brigádních úkolových uskupeních. Ve vozidlech Titus bude implementován automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva ADLER III, který zabezpečí plnou automatizaci procesů řízení palby a koordinace palby dělostřelectva AČR. Dojde k propojitelnosti s ostatními jednotkami dělostřelectva NATO.

„Aktuálně tu stojí intuitivní stroj s úžasnými jízdními vlastnostmi, který si mě získal hned prvním dojmem. Když jsem ho následně mohl řídit, tak se to všechno zpečetilo. Mohu hrdě říci, že jsem nikdy neseděl v lepším vojenském vozidle. Ovladatelnost Tituse je neskutečná, systémy, které jsou pro vás oporou – od vzduchového podvozku, říditelné zadní nápravy, všech kamer a maličkostí jako jsou klimatizace či tempomat.“ popisuje Burian Tituse.

V průběhu příštího roku 2024 budou jednotky dělostřeleckého pluku nasazeny do zahraniční operace v Litvě, kde budou působit i stávající 152 mm ShKH vz.77 a MKPP Titus současně. MKPP Titus zde bude nasazen zejména k zabezpečení podpory velení a utajovaného spojení v rámci ZO.

Jedním z dalších kroků v modernizaci českého dělostřelectva bude výměna zastaralých 152 mm ShKH vz. 77 DANA za 155 mm ShH CAESAR 8x8 CZ. Tak jak byla podepsána smlouva mezi MO ČR a společností NEXTER Systems v roce 2021 na konci září, tak budou realizovány i dodávky. Prvních 8 kusů těchto prostředků dostane 13. dělostřelecký pluk v únoru 2026. Jinak první 4 kusy 155 mm ShH půjdou do Vyškova k VeV-VA na koci roku 2025 pro zabezpečení provádění kurzů a zahájení přeškolení velitelského sboru.

kpt. Gabriela Kugler