Vzhledem k tomu, že naše škola si klade za cíl všestranné a aktuální vzdělávání svých žáků pro život ve 21. století, neustálé vzdělávání pedagogů a mezinárodní spolupráce na projektech různého charakteru na všech úrovních školy jsou platnou součástí našeho výchovně-vzdělávacího programu. Byli jsme proto velmi rádi za příležitost účastnit se mezinárodního projektu cíleného na žáky 7. ročníku a jejich vyučující.

Téma Well-being byl obsahem projektu zpracováván žáky 7.ročníku obou zapojených škol. Tento typ projektu trval přibližně půl roku a jeho hlavní součástí byly dvě mobility - vzájemné návštěvy obou škol. Během jeho trvání účastníci rozvíjeli mnoho potřebných kompetencí a dovedností. Jednalo se o rozvoj týmové a mezinárodní spolupráce, zlepšení komunikativních, prezentačních dovedností v mateřském i anglickém jazyce (komunikační řeč projektu), prohloubení znalostí o technikách well-beingu a jejich užití v životě skupin i jednotlivců a v neposlední řadě zvýšení kulturního povědomí o partnerské zemi.

BAHNA 2022 – Den pozemního vojska v bývalém vojenském prostoru nedaleko Strašic na Rokycansku přilákal tisíce příznivců armády, IZS i vojenské historie. V ukázkách byly k vidění bojová vozidla Pandur a Iveco, samohybné houfnice či tanky T-72M4 a T-72M1.
Bahna 2023 opět nabídnou strhující přehlídku vojenské historie i současnosti

Výstupem projektu je 3-jazyčný blog věnovaný tématu Well-being tvořený především žáky a vyučujícími zapojenými do projektu určený zejména pro ostatní žáky a učitele obou škol, ale i pro širší veřejnost a přátele obou škol přístupný na webech zúčastněných škol.

Téma Well-being je v současné době velmi aktuální a potřebné v celé společnosti. Procházíme složitým post-pandemickým obdobím a jsme svědky blízkého válečného konfliktu. Naše doba je rychlá a orientovaná na výkon. Zřejmě v důsledku toho všeho přibývá dospělých i dětí s psychickými problémy. Je potřeba zaměřit se na techniky, které nám pomohou žít spokojenější život. Well-being se právě tímto zabývá.

První setkání obou škol proběhlo poslední březnový týden, kdy školáci a vyučující Základní školy Školní v Příbrami přivítali skupinu 12 studentů a 2 vyučujících z polské partnerské školy Smart School, Zakręt. Vážené zahraniční návštěvy se ujala stejně početná skupina příbramských sedmáků a 2 vyučujících. Ve spolupráci s vedením školy, dalšími kolegy i spolužáky přichystali pestrý program na 4 dny. Společným jmenovatelem všech aktivit bylo téma Well-being.

Venkovní bazén v Příbrami  se otevřel v pátek 16. června.
Venkovní bazén v Příbrami je otevřený, naopak aquapark se brzy zavře

Mezi zajímavé činnosti patřila například beseda s psycholožkou o tom, jak se vyvarovat stresu např. uchopením různých volnočasových a relaxační aktivit. V nedalekém Junior klubu také proběhla lekce jógy pro teenagery s nácvikem správného dýchání a čtením motivačních karet. Studenti se protáhli, zrelaxovali a také se pobavili při balančních pozicích ve dvojicích.

Dopolední čas jsme trávili většinou v učebnách školy a společně zpracovávali úkoly zahrnující dílčí části wellbeingu. Do programu byli zahrnutí i ostatní žáci sedmých tříd, které jsme v rámci výuky navštívili a vyzpovídali je ohledně stresu a jeho řešení pomocí ankety, kterou jsme předtím společně utvořili. Ve středu odpoledne jsme opět v pěkných prostorech Junior klubu uspořádali happenning pro zástupce města, učitele, žáky a rodiče školy.

Zde jsme se snažili představit projekt jako takový, jeho jednotlivé části, účastníky, cíle, náplň i téma. Na toto příjemné setkání jsme v projektovém týmu připravili zdravé drobné občerstvení, někteří žáci si přichystali tvořivou dílnu s malováním na obličej, někteří obsluhovali fotokoutek a někteří žáci naší školy nám zpříjemnili společné chvíle svými hudebními skupinovými vystoupeními. Atmosféru dotvářela projekce fotografií a videí z dosud proběhlých projektových aktivit.

V odpoledním programu 20. ročníku Slavností královny Johanky se uskuteční 10. ročník silácké soutěže Rožmitálský Bivoj.
Kdo zdolá obtížnou trasu s kancem na zádech? V sobotu se koná Rožmitálský Bivoj

Součástí každé mobility je i poznání kulturního prostředí navštěvovaného místa. Celá projektová skupina proto zavítala na zajímavá místa Příbrami – Hornické muzeum, Svatou Horu a poslední den polského pobytu u nás byl věnován krásám hlavního města Prahy. V Praze jsme navštívili Národní Muzeum a od Václavského náměstí jsme se prošli Starým městem přes Karlův most na Malou Stranu, kde jsme se společně navečeřeli a naši hosté ochutnali typický český pokrm svíčkovou. Ve večerních hodinách jsme se rozloučili, někteří i se slzami v očích. Ale útěchou nám bylo, že se brzy uvidíme v Polsku. Naše polské přátele čekala dlouhá cesta vlakem domů.

V polovině května skupinka našich 12 studentů v doprovodu dvou učitelek vycestovala na návštěvu do partnerské školy Smart School, Varšava - Zakret. Po 9i hodinové cestě vlakem nás polští přátele vřele přivítali a ubytovali nás zčásti v rodinách, zčásti v hotelu v těsné blízkosti školy. Následujíci den jsme byli oficiálně přivítáni na celoškolním ranním zahájení a poté jsme si prohlédli školu. Provedli nás studenti zapojeni do našeho projektu.

Nově zrenovovaný vlak Cyklohráček na Hlavním nádraží v Praze.
Výletní vlak Cyklohráček nabídne čtrnáct prázdninových výletů navíc

Každý den jsme ve škole společně pracovali na zadaných úkolech a aktivitách z oblasti Well-being a odpoledne jsme měli volnější program v podobě procházky s úkoly zakončené táborákem, lekce jógy v přilehlém sportovním centru nebo volnočasových aktivit s našimi polskými kamarády. Předposlední den naší návštěvy jsme strávili prohlídkou Varšavy. Na vyhlídce jsme ji viděli z ptačí perspektivy, prošli jsme se Královským lázeňským parkem, nově zbudovaným starým centrem a navštívili jsme také muzeum F. Chopina s komentovanou prohlídkou v angličtině. I druhou vzájemnou návštěvu jsme si všichni společně užili, zlepšili jsme si komunikaci v angličtině, přestože si v našich mateřských jazycích rozumíme i bez ní, poznali jsme mnoho nového, naučili se další techniky well-beingu, prohloubili jsme naše přátelství a přislíbili si, že zůstaneme v kontaktu a budeme pokračovat ve spolupráci i v dalších letech.

Základní škola Školní