„V letošním roce jsme zaznamenali významný nárůst počtu zvířat přijatých do našich záchranných stanic. Současně se výrazně zvýšily náklady spojené s péčí o ně – stoupají výdaje na pohonné hmoty pro přepravu zvířat, energie pro provoz stanic, krmení a léky nezbytné pro uzdravení a rehabilitaci zvířat,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody a dodal: „Vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata hraje významnou roli v pokrytí těchto rostoucích nákladů a zajišťuje, aby záchranné stanice mohly nadále efektivně fungovat a pomáhat zvířatům v nouzi i na počátku roku 2024.“

Zvířata se do záchranných stanic dostanou různými způsoby. Běžnými pacienty jsou opuštěná nesamostatná mláďata (30%) nebo mláďata zbytečně odebraná z jejich přirozeného prostředí (3%). Zvířat ve stanicích však přibývá zejména kvůli lidské činnosti a infrastruktuře (70%). Člověk nevědomky staví zvířatům do cesty různé překážky a pasti, které negativně ovlivňují jejich přirozené životní prostředí. Odebírají jim místa k životu.

Je zodpovědností každého z nás jednat opatrně a snažit se předcházet negativnímu dopadu naší přítomnosti na přírodu. I přes naše nejlepší snahy se však některým situacím nedá zabránit a zvířata se ocitají v nouzi. Podpora stanicím představuje příležitost, jak zvířatům pomoci, když jim nemůžeme zajistit bezpečná místa k životu. Vánoční sbírka Ježíšek pro zvířata apeluje na odpovědnost a štědrost, aby se záchranné stanice mohly i nadále věnovat své neocenitelné práci. Příspěvek do sbírky pomůže zvířatům v nouzi a dá jim šanci na nový život.

Vrátit do přírody se jich podaří více jak polovinu (55 – 60%). Znamená to však odbornou péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Přitom u nás neexistují žádná jiná zařízení, která by pomohla. Jsou pouze záchranné stanice. A právě ty teď potřebují pomoc!

Více informací o záchranných stanicích najde veřejnost na webových stránkách Ježíšek pro zvířata www.jezisekprozvirata.cz a Zvíře v nouzi www.zvirevnouzi.cz.

Český svaz ochránců přírody