Poté, co sociální pracovnice představila Daně služby intervenčního centra (dále jen IC), začala se Dana svěřovat se svou situaci a se svými problémy. Mimo jiné sdělila, že si uvědomuje, že je partnerem manipulována. Během vztahu Dany s jejím partnerem došlo k několika vyhroceným situacím, které se ve většině případů týkaly výchovy jejího nezletilého syna. Fyzické násilí se postupně stupňovalo až do okamžiku, kdy Dana skončila s nezletilým synem v nemocnici. Dana si až tehdy uvědomila, že je s jejím vztahem něco špatně. 

Jak to všechno začalo?

Před sedmi měsíci se při shánění bydlení zamilovala do muže, který pracuje v oblasti realit. Muž byl velmi pohledný, charismatický a Danu zaujal. Vzhledem ke vzájemným sympatiím, jí vyjednal atraktivní bydlení bez nutnosti platby kauce a provize RK. Během krátké doby mezi nimi vznikl partnerský vztah. Dana po dotazu pracovnice IC, co předcházelo poslednímu útoku partnera vůči synovi, řekla: „Partner směřoval svou agresi a stupňoval své násilí ve vztahu k synovi, jako by si na něj zasedl. Vůči mé dceři se takto nechoval. Partner mi tvrdil, že je syn nevychovaný, rozmazlený, nemá dané hranice, že moje výchova není dostačující, že na syna nestačím. Většina našich hádek vznikala na základě rozdílných názorů na výchovu.“

Násilí na synovi, manipulace matky

Dana si zpětně vybavuje situace, kdy docházelo k fyzickému násilí už na samotném začátku vztahu. U syna si na puse všimla vláken z ručníku, ale partner jí sdělil verzi, že dítěti utíral pusu. Realita byla však taková, že mu vtlačil ručník do úst, aby při bití neplakal. Stejně tak modřiny v obličeji si v partnerově verzi chlapec způsobil pádem z koloběžky. Ve vztahu k Daně docházelo ze strany partnera k manipulaci, výčitkám, obviňování, nátlaku, hádkám vztahující se k výchově. Snažil se hlavně ubližovat slovem, často byl hodně náladový. K fyzickému násilí ve vztahu k Daně z jeho strany nikdy nedošlo. Na to, že vztah s tímto mužem nebyl v pořádku ukazovala i skutečnost, kdy Dana vlivem jeho chování byla nucena ukončit veškeré kontakty s přáteli a rodinou (vyjma jejího otce). Své volnočasové aktivity podřizovala přání partnera. Dana se čtyřikrát pokusila partnera opustit, přesto se k němu vždy vrátila, protože ji přesvědčoval, že ho potřebuje a miluje. 

I v současné době se partner Dany pokouší o kontakt, ta ho však ignoruje. Dana chce svou situaci řešit, a proto chce využít možnosti psychoterapie. Chce obnovit vztahy s rodinou i přáteli a v nejbližší době se porozhlédnout po možnostech nového bydlení. Respondeo ji v tomto rozhodnutí bude nadále podporovat. 

Intervenční centrum Respondeo pomáhá lidem ohroženým domácím násilím – obětem i svědkům. Všechny služby jsou bezplatné, intervenční centrum dodržuje mlčenlivost, klient zde může vystupovat anonymně. Intervenční centrum má pobočky v Nymburce, Kolíně a Mladé Boleslavi, pracovnice však mohou za klienty vyjet i do terénu – blíže k místu jejich bydliště.
Služba intervenčního centra pro oběti domácího násilí je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.  reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160.

Autor: Naďa Hanuš Vávrová