Projekt seznamuje děti ze základních škol i jejich učitele s trvale udržitelným hospodařením lesníků v českých lesích. Formou interaktivního programu, během kterého si děti samy vyzkouší, že les vyžaduje odbornou celoroční péči, poznají všichni účastníci spoustu nového.

Jak zimní návštěva lesa probíhala?


Po slavnostním nástupu a přivítání lesníků z Nadace dřevo pro život byly děti rozděleny do skupin, aby mohly následně absolvovat cekem šest připravených stanovišť. Pod vedením odborníků se žáci seznámili s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zároveň poznali dřevo jako obnovitelnou surovinu. Aktivně se zapojili do sázení nových stromků, viděli, jak se dostává dřevo z lesa pomocí koně a měřili a vypočítávali objem vytěženého dřeva. Mimo to se seznámili se zvířaty, která v lese žijí a dozvěděli se, k čemu je jejich přítomnost právě tady dobrá.

Na jednom ze stanovišť dokonce děti pomohly s výrobou krmelců pro zvířata žijící právě v dobříšských lesích. Vlastnoručně vyrobené jesličky budou umístěny podél výletní trasy okolo obory Aglaia a děti do nich mohou přinést zvířátkům něco na zub a zpestřit jim tak potravu během nevlídných zimních měsíců. Na konci celého dopoledne pak čekalo na děti slavnostní zakončení a odměna v podobě perníčků od města Dobříš. A podle slov samotných dětí byla tahle akce super!

Ředitel společnosti Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o. Ing. Michal Pernica, který stojí za organizací této akce od jejího počátku, má největší radost z nadšených dětí: „Prvně jsme organizovali tuto akci v zimě a jsem nadšený z toho, jaké to mělo kouzlo. Několik dětí dokonce prohlásilo, že až vyrostou, chtějí pracovat v lese. K tomu asi není co dodat. Mám obrovskou radost, že se nám na Dobříši daří akci pořádat tak dlouho a zajímavou formou děti seznamovat s tím, že i když je les veřejnosti přístupný, vždy někomu patří a péče o něj je velká dřina.“

Autor: Denisa Havlíčková