Tímto bych chtěl poděkovat dvěma průvodcům, K. Vaněčkové a R. Bartákovi, kteří nás provedli synagogou a sdělili nám spoustu zajímavých informací o životě Židů. Dozvěděli jsme se informace z historie až po současnost. Od Mojžíše a vyvedení Židů z egyptského zajetí do země zaslíbené až po dobu dnešních dnů.

Získali jsme povědomí o životě, zvycích, svátcích a památných místech Židů nejen na území Izraele, ale i na našem území. O utrpení židovského národa za 2. sv. války, o přidělení území organizací OSN, o spolupráci a uznání nového izraelského státu tehdejším Československem.

Žáci následně dostali ještě texty s informacemi a poté vypracovali pracovní listy.

Základní škola Březnice ve spolupráci se Spolkem mediků českých pořádá od 13. do 17. listopadu dobročinnou sbírku hraček a knih pro geriatrická a pediatrická oddělení pražských nemocnic.

Dárky lze předávat denně od 7 do 16 na vrátnici školy. Jde o knihy, hračky, plyšáky, knihy (vše prosíme v nepoškozeném stavu), případně sladkosti.

Základní škola Březnice