S ohledem na noční život sov byl začátek akce naplánovaný na 18 hodin a jako místo setkání byla, stejně jako v loňském roce, vybraná lokalita na okraji lesa za chatovou osadou v Brodcích.

Na přípravě se podíleli všichni členové spolku. Někteří z nás již několik dní dopředu vytipovávali v nedalekých lesích vhodné lokality s pravděpodobným výskytem naší nejmenší sovy, kulíška nejmenšího, popřípadě nejběžnější sovy puštíka obecného. Na vybraných místech pak byly před samotnou akcí natažené ornitologické sítě s cílem pokusit se o odchyt a následné okroužkování některých zástupců tohoto ptačího řádu.

| Video: Youtube

K dispozici pro návštěvníky byly připravené i vycpané atrapy vybraných sov od kulíška nejmenšího až po krále sov výra velkého, ukázky sovích vývržků, karty s popisem jednotlivých druhů, odměny pro děti a další materiály, které měly pomoci vzbudit zájem o tyto naše opeřence.

Již před 18. hodinou začali přicházet první zájemci, kterých jsme v průběhu večera napočítali celkem 60 včetně dětí, jejichž zájem o naše ptačí sousedy nás velice potěšil. Přivítání účastníků se ujal předseda spolku Martin Strnad, který pak spolu s Petrem Maškem poutavě objasnil zajímavosti ze života těchto převážně nočních ptáků.

Přítomní se tak dozvěděli, že v Čechách žije celkem 10 druhů sov, jak a kde hnízdí, čím se živí, že zrak a sluch jsou jejich nejvyvinutější smysly, proč soví let není slyšet, jakou barvu mají snesená vajíčka, co můžeme dělat pro jejich ochranu a jaké druhy se vyskytují v okolí Dobříše. Padaly různé dotazy a bylo vidět, že některé podané informace byly nové a překvapivé. Především pro děti byl připraven kvíz s různými otázkami a zajímavými odměnami.

Jedna věc je slyšet novinky o sovách, ale určitě se všichni těšili na živou ukázku. Naštěstí se povedl úspěšný odchyt již jmenovaného kulíška nejmenšího, který byl přivezen na stanoviště v Brodcích, a tak si mohli zájemci ve světle baterek prohlédnout tohoto zajímavého ptáčka, se kterými se jinak jen těžko v přírodě setkají. Ukázka živé sovy s ohledem na její ochranu netrvala moc dlouho a tak jsme brzy kulíška odvezli zpátky do oblasti jeho odchytu, abychom ho vypustili zpět do přírody v jeho teritoriu.

| Video: Youtube

Závěrem zajímavého večera, kdy se již hodně setmělo, se ještě Martin pokusil hlasem z reproduktoru přilákat naší nejběžnější sovu, puštíka obecného. Chtěli jsme zjistit, jestli se jako odpověď podaří slyšet houkání samce, který si v této roční době obhajuje obsazené teritorium. A opravdu, k radosti všech přítomných, se po přehrání nahrávky jeho hlasu z temnoty lesa ozvalo známé „húúuh…hu, hu hu hu húúuh“ a postupně z několika směrů dokonce od tří jedinců. Jeden z nich nám přeletěl i nad hlavami a usadil se na nedalekém stromu. To byl jistě nezapomenutelný zážitek pro většinu přítomných…

Celá akce byla ukončena okolo 20:00 hod. a my všichni z dobříšského spolku jsme byli rádi, že se z našeho pohledu povedla. Setkání s přáteli sov, bylo pro všechny z nás velmi příjemné a poučné. Organizátoři se postarali o skvělou atmosféru, kde účastníci mohli nejen získat nové znalosti o sovách, ale také se seznámit s dalšími nadšenci do ochrany přírody. Děkujeme všem členům Přírodovědnému spolku Dobříš a městu Dobříš za podporu této skvělé akce a těšíme se na další ročník.

Karel Čulík, Přírodovědný spolek Dobříš