Tato akce je součástí širší snahy centra o zapojení jeho klientů do veřejně prospěšných činností. Vedoucí centra, Michaela Nesvačilová, zdůrazňuje, že takové aktivity mají pro klienty dvojí význam. Nejenže přispívají k čistějšímu a přívětivějšímu prostředí města, ale zároveň jim pomáhají znovu získat pocit zodpovědnosti a užitečnosti.

Dobrovolníci během několika hodin nasbírali několik pytlů odpadků, včetně plastových obalů, papírů a dalších zbytků.

Otakárek ovocný.
Rok motýlů. Přišla na ně řada po orchidejích, vážkách, netopýrech a koniklecích

"Je důležité, aby společnost viděla, že i lidé bez domova se chtějí podílet na zlepšení životního prostředí," říká jeden z dobrovolníků. Pracovníci centra doufají, že podobné iniciativy pomohou změnit vnímání bezdomovectví ve společnosti.