Ačkoliv Františka Drtikola a Ivana Pinkavu dělí v datech narození 80 let, oba prostřednictvím ateliérové inscenované fotografie lidských těl, tváří nebo předmětů se vztahují k zásadním momentům života – smrti, sexualitě, bolesti, krizi, touze, kráse a spiritualitě. Drtikol svůj výtvarný styl na základě historických a aktuálních tendencí nebo v souladu se svou osobní proměnou a hledáním opakovaně měnil (piktorialismus, symbolismus, kubismus, abstrakce), Pinkava inspirace a citace z křesťanské ikonografie a dějin fotografie transformuje do vlastního stylu, navazujícího na silnou tradici moderny.

Základem výběru z fotografického díla Františka Drtikola jsou převážně fotografie, olejotisky a bromolejostisky z dvacátých a třicátých let 20. století, například zásadní Matka Země nebo Akt se schody a vázou, méně známá jsou dvě díla z období Drtikolova působení v Příbrami: Akt s kordem a busta Hlava ženy.

Fotografie Ivana Pinkavy zastoupené na výstavě mají těžiště ve figurativní tvorbě posledních dvaceti let. Vedle opuštěných lidských postav najdeme i osamocené předměty v prázdnotě fotografického ateliéru, převážně bromostříbrné fotografie, méně často v barevném provedení. U Františka Drtikola dominují ženské modelky, u Ivana Pinkavy muži.

Drtikol zaznamenal za svého života strmý kariérní růst a později na dlouhá desetiletí zažil naprosté nepochopení, práce Ivana Pinkavy jsou respektované v podstatě od počátku jeho kariéry v devadesátých letech 20. století. Díky skoro čtyřicetileté odmlce, kdy byl František Drtikol téměř neviditelný, se období zásadních výstav i publikací obou umělců časově překrývají na přelomu tisíciletí. Připomeňme Rudolfinum (Drtikol 1998, Pinkava 2004) nebo UPM (Drtikol 2013).

Do budoucna plánujeme výstavy Františka Drtikola s protagonisty české fotografické avantgardy, dále s režisérem Pavlem Juráčkem (zaměřené na deníkovou tvorbu) nebo se současnými malíři, kteří prostřednictvím umění prezentují osobní spirituální zážitky (Jan Pražan, Otto Placht a další).

Doprovodný program k výstavě Drtikol_Pinkava, Pinkava_Drtikol: 
22. dubna 10.00-16.00
Exkluzivní workshop ušlechtilých fotografických technik bromolejotisk. S fotografema pedagogem Tomášem Raslem.
27. dubna 18.00
Jan Němec, autor Dějin světla, románu o Františku Drtikolovi přečte vybrané úryvkya prozradí nám své vzpomínky na rok strávený literárně s Františkem Drtikolem. Kniha nakladatelství Host získala Cenu Evropské unie za literaturu (2014), byla nominována na cenu Magnesia Litera (2014) v kategorii próza a získala Cenu Česká kniha (2014).
2. května 18.00
Komentovaná prohlídka výstavy s Ivanem Pinkavou a kurátorem výstavy Janem Freibergem.
25. května 17.00
Příbramský ateliér Františka Drtikola ve virtuální realitě II. Prohlédneme a zažijeme novou verzi interaktivního díla sochaře a architekta Vojtěcha Radakulana doplněného hlasem herce Pavla Nového, na základě úryvků z knihy Dějiny světla Jana Němce. Za účasti Vojtěcha Radakulana a Pavla Nového.

Jan Freiberg, kurátor výstavy a ředitel Galerie Františka Drtikola