Když jsme nastoupili do 2. třídy, čekala nás. sklizeň. Vykopali jsme úrodu, ze které měl každý velkou radost. Nejlepší bylo, když se z nás stali kuchaři a brambory jsme vařili. Některé jsme snědli na loupačku a z ostatních jsme udělili výborný bramborový salát.

Na závěr jsme si všichni bramboru v zemi nakreslili, naučili se její části a povídali si, co se z brambor vyrábí.

A co jsme zjistili? Že než se dostane brambora na talíř, dá to dost práce a trpělivosti a určitě s nimi nebudeme plýtvat.

Autor: ZŠ Sedlec-Prčice