Rada Evropy se snaží dělat maximum pro to, aby lidé žijící ve 47 členských státech se stále více učili cizí jazyky, a to v jakémkoli věku, v jakémkoli prostředí, ve škole i mimo ni. Všichni určitě známe výrok: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“

Tento slavný výrok, který je připisovaný našemu prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi, platí dodnes. A kolika řečmi vlastně mluvil prezident Masaryk? V Americe, kde před 101 lety osobně vyjednal vznik Československa, mluvil anglicky, tento jazyk využil i v Anglii.

Znalost němčiny mu umožnila mluvit a přednášet ve Švýcarsku, stejně jako znalost francouzštiny ve Francii. K tomu ještě hovořil rusky, italsky, polsky, srbochorvatsky, také se naučil i řecky a latinsky. Tak kolikrát byl první československý prezident vlastně člověkem? Celkem devětkrát, neuvěřitelné.

A tak jsme nechali žáky základní školy, ať si vyzkouší různé jazyky a pocítí na sobě, kolikrát mohou být člověkem oni. Spolupracoval s námi Martin Bezouška, majitel cestovní kanceláře, který dětem vysvětloval, jak CK funguje, co je třeba zařídit, vyjednat, jaké mohou splnit požadavky, nebo jak udělat zájezd na míru pro klienta.

Úkolem žáků 8. a 9. tříd bylo vytvořit si vlastní cestovní kancelář, vymyslet si jméno CK, vlastní katalog specializovaný na jednu zemi a jednu řeč, vytvořit nabídku zájezdů a připravit rozhovor. Žáci vytvořili cestovní kanceláře, které nabízely zájezdy do Ruska, Itálie, Maďarska, Francie, Anglie, Polska, Německa či Španělska.

Evropský den jazyků na základní škole v Obecnici.Zdroj: Archiv školy

Před samotným začátkem Martin Bezouška s žáky konzultoval jejich cestovní kanceláře, katalogy, ale také to, jak mají jednat s klienty.

A jak celý projektový den probíhal? Zákazníci si vybrali jednu cestovní kancelář, kde si následně koupili zájezd. Samozřejmě si nekoupili zájezd, ale proběhla konverzace v konkrétní řeči té cestovní kanceláře, kterou měli žáci připravenou pro své klienty.

Tito žáci se tak poprvé mohli setkat s francouzštinou, polštinou nebo maďarštinou a vyzkoušet si, jak se jim řeč líbí, zda je pro ně těžká, nebo naopak lehká. Výstupem tohoto projektového dne byl pracovní list z návštěvy minimálně tří cestovních kanceláří, kde žáci doplnili získané informace.

Všichni žáci si tak mohli vyzkoušet alespoň tři světové jazyky a být tak na krátkou chvíli alespoň třikrát člověkem. Pokud se některým žákům nějaký cizí jazyk zalíbil natolik, že se rozhodl ho v budoucnu studovat, tak se nám podařilo splnit úkol, ze kterého máme velkou radost a mezi 800 miliony Evropany se zase našli další, kteří se budou dál učit cizí jazyky, tak jak si Rada Evropy dala za cíl.

Šárka Sedláčková