"Některá města pro covid vítání občánků zcela zrušila a proto jsem rád za úsilí všech, že se právě zde snaží vše dohonit za dva roky. Vystupují žáci místní Základní umělecké školy, která nám rovněž vyšla vstříc a mnoho dalšího. Díky všem organizátorům, ale i maminkám a tatínkům. Především však našim novým občánkům a přejeme mnoho zdraví a zdaru do života."

Aleš Haluska, radní města Rožmitál pod Třemšínem 

#clanek|6772679#