Každá hračka si objevila své počáteční písmeno. Druhou hodinu jsme s hračkami hráli divadlo. Děti se rozdělily do skupin a každá skupina s hračkami předvedla krátkou scénku. Nebylo to vůbec jednoduché, ale všichni to zvládli na výbornou! Při matematice jsme hračky třídili do souborů, porovnávali jejich počty a pracovali jsme s hračkovými pracovními listy. Také jsme si zahráli matematickou hru Autobus.

Během projektu jsme si připomenuli knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce,která nás provází už od zápisu do školy. V příběhu „O panence, která tence plakala“ jsme si zopakovali, jak se máme chovat ke hračkám, že se s nimi nemáme vychloubat, protože i dnes je na světě mnoho dětí, které tak krásné hračky nikdy mít nebudou.

Při kreslení pamětního listu jsme se ještě zaposlouchali do písniček o hračkách a najednou byl konec dopoledního vyučování. Uteklo to strašně rychle. Při reflexi děti sdělovali své pocity z takto netradičního dne. Většina se shodla na tom, že nejvíce je bavila dramatizace, povídání o hračkách a hraní o přestávce. Všechny pracovní listy jsme uložili na památku do našich nově založených portfolií.

Lenka Malá, třídní učitelka