Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměřil na to, jak se v životech dětí a dospívajících projevuje chudoba spojená s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií i na to, jak se v nízkoprahových zařízeních projevil příchod rodin utíkajících do Česka před válkou z území Ukrajiny. Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna (NZDM Bedna) vás pozvalo k nahlédnutí do svého fungování a na akci “Den otevřené Bedna”, která se konala 22. září. Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhl v termínu 19.–23. září.

Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti měli v těchto dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují. „V Příbrami se v rámci Týdne nízkoprahových klubů konala akce “Den otevřené Bedny”, která nesla jako hlavní téma oblast sociálního vyloučení. Dopolední program byl věnován především odborné veřejnosti, programu se zúčastnili zástupci města Příbram ze sociálního odboru, pracovníci spolupracujících subjektů a další hosté z řad dlouhodobých podporovatelů. Pracovníci Bedny hostům představili, jak se jim daří práce s dětmi a mladými lidmi a také prezentovali probíhající spolupráci s městem a dalšími subjekty ze sociální oblasti.

V rámci dopoledního programu přišli Bednu podpořit také zástupci festivalu Odraz, kteří zároveň osobně předali finanční dar ve výši 15 000,- Kč. Dar bude využit na financování výletů, kroužků a dalších nadstavbových aktivit, které není možné realizovat z běžných dotací. Dopolední program doplňoval také zážitkový trenažér života na ubytovně, tzv. „Pokojíček", který byl umístěn přímo před Bednou a kde se pracovníci věnovali zejména veřejnosti. Veřejnost měla díky “Pokojíčku” možnost vyzkoušet si různé životní situace v imitovaném prostředí ubytovny. “Odpolední program byl otevřen především dětem a mládeži, rodičům, laické veřejnosti, ale také komunálním politikům.

Záměrem bylo představit historii Bedny prostřednictvím Bednaklipů, na kterých se podílejí sami klienti, využít výtvarnou dílnu nebo si zatancovat a zajamovat v rámci profesionálního DJ workshopu. Celkově přišlo 40 dospělých a 75 dětí. Poděkování patří všem za zájem, za spolupráci a za to, že “Den otevřené Bedny” využili. 

Autor: Kamilla Zelená

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 - 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době NZDM využije v průměru 40 dětí a mladých lidí denně. Zařízení nabízí svým klientům klub pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začala v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní forma služby. Zařízení v roce 2022 finančně podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, město Příbram a řada firemních a individuálních dárců. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s. Česká asociace streetwork je střešní organizací nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako pracenaulici.cz, restartshop.cz, v letošním roce pořádal i sérii diskuzních setkání se zajímavými osobnostmi nazvanou ČAS od ČASU casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.