Slavný šlechtický rod Pánů Lvů z Rožmitála a na Blatné, z něhož pocházela nejen Johanka,  druhá žena Jiřího z Poděbrad, ale i Jaroslav, vedoucí poselstva krále Jiřího, putujícího „Z Čech až na konec světa“ a Zdeněk, nejvyšší hofmistr a hned po králi nejmocnější muž království českého, je jednou z větví předního staročeského rodu Buziců.

| Video: Youtube

Páni z Rožmitála a na Blatné, z Březnice, Třemšína, Valdeka, Hazmburka, Šelmberka aj. měli ve znaku useknutou kančí hlavu, neboť rod Buziců svůj původ odvozoval od skutečného udatného předka, mnohem později přetvořeného na bájného hrdinu, nazvaného Bivoj. Proto obzvlášť budou do soutěže vítáni mladí mužové z těchto dřívějších panství, neboť, viděno romantickým pohledem, v sobě mohou mít kapku krve onoho dávného předka z dob počátků českého státu.

Soutěž je určena pro silné, plnoleté a zdravé mladé muže - maketa kance bude vážit 67 kg a trasa nebude snadná, nejobtížnější je stoupání do strmého svahu. První cenou bude pět tisíc korun, další ceny jsou rovněž zajímavé, také březnický pivovar obvykle daruje nějaký sud piva, ale největší symbolickou odměnou je právo pozvednout po soutěži kultovní železnou sošku Bivoje nad hlavu! Jméno vítěze bude na kovovém štítku zařazeno na podstavec sochy. Ta je stabilně umístěna ve vstupní hale Podbrdského muzea v Rožmitále, pouze na soutěž je uvolněna.

Pro všechny občany pak je vědomostní soutěž s těmito otázkami: 1) Jaké bylo skutečné jméno Bivoje? 2) Jaká dvě zvířata jsou s ním spojována? Odpovědi budou na místě losovány, výherce obdrží pěknou cenu. Registrace bude probíhat na mailové adrese rozmitalskybivoj@seznam.cz a před závodem ve 13 hodin, ve 13.15 bude následovat kvalifikace, přijato bude prvních sedm závodníků. Více informací naleznete na www.slavnostjohanky.cz.

Miloslav Pešta