Letošní ročník celé akce se podrobněji zaměří na to, jak se v životech dětí a dospívajících projevuje chudoba spojená s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií i na to, jak se v nízkoprahových zařízeních projevil příchod rodin utíkajících do Česka před válkou z území Ukrajiny. Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna (NZDM Bedna) vás zve k nahlédnutí do svého fungování a na akci “Když se otevře Bedna”, která se bude konat 22. září. Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů proběhne v termínu 19.–23. září. Rodiče, zástupci samospráv, pedagogičtí pracovníci i potenciální klienti budou mít v těchto dnech možnost nahlédnout do provozu těchto zařízení a seznámit se s jejich nabídkou, chodem a celkovým přínosem v místě, kde fungují.

„Chceme veřejnosti více přiblížit, jak vypadá život dnešních teenagerů, jejichž rodiče se potýkají s chudobou a životem v existenční nejistotě. Zároveň přiblížíme i to, jak se dnes v České republice žije mladým lidem, kteří museli kvůli válce opustit svůj domov a ten dočasný našli v některém z českých měst,“ dodává Martina Zikmundová. V Příbrami se v rámci Týdne nízkoprahových klubů bude konat akce “Den otevřené Bedny”, která ponese jako hlavní téma oblast sociálního vyloučení. V Příbrami a ve veřejném prostoru se často řeší ubytovny, málokdo ale ví, jaké to na té ubytovně vlastně je… právě proto bude mít veřejnost možnost vyzkoušet si interaktivní zážitkový trenažér života na ubytovně, tzv. „Pokojíček" (bude umístěn přímo před Bednou).

Široká veřejnost si bude moci prohlédnout prostory NZDM Bedna, společně s kontaktními pracovníky bude mít možnost hovořit o problematice sociálního vyloučení, pochopit práci nízkoprahových zařízení, jejich přínos společnosti a vyvracet mýty, které s touto oblastí souvisí. Pořadatelé nezapomínají ani na zábavu, připravili pro děti a mladé DJ´s workshop včetně možnosti zajamovat si. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna NZDM Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 - 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době NZDM využije v průměru 40 dětí a mladých lidí denně. Zařízení nabízí svým klientům klub pro bezpečné a smysluplné trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začala v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní forma služby.

Zařízení najdete na adrese Budovatelů 116, Příbram VIII ve vnitrobloku „Křižáku“. V roce 2022 je NZDM Bedna finančně podporováno Ministerstvem práce a sociálních věcí, Středočeským krajem, městem Příbram a řadou firemních a individuálních dárců, včetně studentského Festivalu Odraz. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s. Česká asociace streetwork je střešní organizací nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako pracenaulici.cz, restartshop.cz, v letošním roce pořádal i sérii diskuzních setkání se zajímavými osobnostmi nazvanou ČAS od ČASU casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více informací najdete na streetwork.cz. 

Autor: Kamila Zelená