Letos je tomu již 30 let, kdy k takzvané sametové revoluci došlo. Tuto událost si v průběhu první poloviny listopadu připomínali žáci a studenti škol po celé České republice. Výjimkou nebyla ani Základní škola ve Školní ulici v Příbrami.

Sbor Jásan a někteří žáci 9. ročníku pod vedením Vladimíra Heráka připravili na čtvrtek 14. listopadu pro žáky školy komponovaný pořad 'Sametová'. Cílem bylo seznámit žáky s dobovými písněmi a s významnými osobnostmi, které v tehdejší době vystupovaly.

V komponovaném pořadu měli žáci možnost poznat blíže například osobnost Václava Havla, prvního českého prezidenta, kterého ztvárnil jeden z žáků 9. ročníku. Ten navíc slavnostně odhalil lavičku, jež je právě prvnímu českému prezidentovi věnována. Tato 'havlovská lavička' je spojena s malou knihovničkou, takže žáci školy na ní mohou nejen posedět, ale můžou si z ní také půjčit nějakou knihu a ve volných chvílích si číst.

Mezi písněmi, které v pořadu zazněly, byly třeba písně Anděl od Karla Kryla či Modlitba pro Martu od Marty Kubišové.

V dopoledních hodinách zhlédli pořad 'Sametová' žáci školy, odpoledne pak bylo připraveno jedno vystoupení i pro veřejnost. Program byl zajímavý a líbil se nejen dětem, ale i dospělým z řad učitelů a rodičů. Tomu nasvědčoval dlouhý závěrečný potlesk.

Třicáté výročí sametové revoluce je za námi. Nezbývá proto doufat, že se brzy sejdeme u nějaké další zajímavé akce. Základní škola ve Školní ulici vás, milí čtenáři, tímto zve na tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční v úterý 10. prosince.

Andrea Tomanová