Jde o ručně psaný sešit magických úkonů (čarování) pro zlepšení stavu především dobytka, ale i rodinných členů, a odhánění zlých kouzel. Původ spisku není znám, ale pravděpodobně vznikl přímo na území Českobrodska nebo Černokostelecka na přelomu 18. a 19. století. Jeho pozdějším vlastníkem byl podle přípisku na zadní straně jistý J. Rada.

Kniha obsahuje 23 kapitol, každá z nich pak popis nějakého magického úkonu, někdy i příslušnou modlitbu. Z obsahu zápisů je jasně zřetelné mísení křesťanských tradic a nápodoba oficiálních žehnacích modliteb a barokní lidové pověrečnosti, jdoucí až do neuvěřitelných kuriozit.

Jolana Nováková