Masopustní průvod plný masek vyšel po předání glejtu starostou Josefem Karasem průvod od Staročeské hospody a putoval přes náves na prostranství u hřiště Slavoje Obecnice. Nechyběla živá muzika, točilo se pivo a v cíli byly pro účastníky přichystány vepřové hody.

Na akci se podíleli kromě obecního úřadu Obecnice i členové Divadelního souboru Skalka, Sbor dobrovolných hasičů a Český červený kříž Obecnice, Masarykova základní škola a Mateřská škola Obecnice.

Miroslav Maršálek