Význam a hodnotu betlémů podpořil také papež František, který vydal apoštolský list o významu a hodnotě vánočních jesliček a také navštívil jeskyni, v níž roku 1223 svatý František z Assisi poprvé inscenoval živý betlém. Svatý otec zde setrval v tiché modlitbě a podepsal List o významu a hodnotě vánočních jesliček - Admirabile signum.

„Největší 10 metrů pohyblivý betlém je k vidění ve Valle di Ledro v části Bezzeca u pana Adriano Oradiniho, který ho připravuje již od června a každý rok ho rozšiřuje. V letošním roce byl k vidění v Ledru i tradiční příbramský betlém z chlebového těsta a betlémy z ovčí vlny,“ uvedl Gulliano Pellegrini z Valle di Ledro.

Po skončení výstavy na Svaté Hoře budou české a italské betlémy k vidění v části Příbram - Brod v místní kapli až do 2. února - svátku Uvedení Páně do chrámu, který zavedl v Římě papež Sergius I. (687 - 701). Lidově se tento svátek nazývá Hromnice.

„Návštěvníkům jsme chtěli nabídnout možnost seznámit se s prácí betlémářů a vyřezáváním ze dřeva. Na Svaté Hoře bylo možné poznat techniku práce betlemáře Luboše Cabicara, který zároveň ukazoval techniky, kterými tvoří. Návštěvníci se mohli naučit nové kreativní přístupy ve veřejném prostoru na speciálním workshopu, během kterého se bylo možné dozvědět více i o regionu Trentino (Valle di Ledro), Středočeském kraji a městu Příbram,“ přiblížil Den Trentina a Středočeského kraje Josef Hovorka.

S cílem rozšířit zájem o betlémy, tvoření a kreativní myšlení byla uspořádána vzdělávací výtvarná soutěž v kreslení „Vánoce v Čechách a Ledru“. Jak jinak objevit pro děti kouzlo betlémářství, techniky, která byla používána již ve středověku. Do projektu se zapojily děti z více jak 16 škol a školek z šesti zemí, nejen z Čech a Itálie, ale také z Chorvatska, Palestiny nebo Indonésie. Výstavu navštívil a se zájmem prohlédl i apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v ČR, Charles Daniel Balvo.

Nejzajímavější práce obdržely ceny od partnerů soutěže. Celkově přišlo na Svatou Horu pro Ježíška více jak 140 originálních a jedinečných vánočních obrázků. Výstava obrázků bude k vidění v bazilice na Svaté Hoře až do 2. února. „Jako připomínku k nedožitým devadesátinám Jana Čáky obdržely děti ze školy Hope School-Beit Jala z Betléma, vystřihovací betlémy, které vytvořil tento významný příbramský spisovatel a výtvarník,“ uvedl Josef Hovorka.

Projekt se koná pod záštitou správce Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora P. Davida Horáčka, hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a Guliana Pellegriniho z italského Valle di Ledro.

Josef Hovorka