„Pozorní občané si jistě všimli, že se v některých lokalitách města objevily nové uzamčené popelnice. Jejich určení je jasné, patří do nich použité jedlé tuky a oleje z našich domácností. Tímto krokem chceme občanům zjednodušit likvidaci použitého kuchyňského oleje, který by v žádném případě neměl končit v kanalizaci a poté v čistírně odpadních vod,“ říká k potřebě bezpečného ukládání této komodity starosta Jan Konvalinka. 


Hnědé uzamykatelné nádoby jsou nově umístěny na stanovištích tříděného odpadu v následujících lokalitách:
- Brodská (u Fialky)
- Osvobození (za lékárnou)
- Slunná (zastávka MHD)
- Nádvoří Msgre. Korejse (u garáží)
- Školní
- Kamenná

close Nové kontejnery na použité oleje. info Zdroj: archiv Města Příbram zoom_in Nové kontejnery na použité oleje a tuky. 


I nadále samozřejmě můžete tento druh odpadu ukládat také v areálu Technických služeb Příbram či ve sběrném dvoře. Do zmíněných odpadových nádob patří pouze jedlé tuky a oleje, nikoliv technické oleje, maziva a kapaliny. Olej je možné ukládat v řádně uzavřených nádobách, ideálně v PET lahvích.

Autor: Eva Švehlová