Před sedmi lety, přesně 19. června 2017, otevřelo Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram své dveře Nízkoprahovému dennímu centru a noclehárně. Toto datum se nesmazatelně zapsalo do historie sociálních služeb města jako den, kdy byl učiněn významný krok vpřed v pomoci lidem bez domova. Od té doby centrum poskytlo útočiště, pomoc a naději stovkám lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti. Nízkoprahové denní centrum a noclehárna byly zřízeny s cílem poskytnout nejen dočasné přístřeší pro ty, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ale také nabídnout komplexní podporu a služby, které by pomohly lidem vrátit se zpět do běžného života.

Za sedm let svého fungování se centrum stalo klíčovým hráčem v sociálních službách města. Bc. Michaela Nesvačilová, DiS., vedoucí centra, připomíná: „Naším posláním je nabídnout lidem bez domova důstojné zázemí a podporu pro návrat do běžného života. Jsme zde pro ty, kteří potřebují pomocnou ruku, abychom společně našli cestu zpět.“ Do dnešního dne prošlo centrem 370 mužů a 105 žen, kteří využili denního centra jako místo, kde mohli najít odpočinek, podporu a nové možnosti. Noclehárna poskytla přístřeší 325 mužům a 90 ženám, kteří se z různých důvodů ocitli bez domova. Centrum je otevřeno každý den od 10 do 17 hodin a nabízí řadu základních i specializovaných služeb.

Klienti zde mohou využít:
• Hygienické zázemí včetně sprch a možnosti vyprání prádla
• Možnost ohřátí si jídla a získání ošacení
• Poradenské služby zaměřené na vyřizování dokladů, hledání zaměstnání a bydlení Jedním z klientů, který v centru našel oporu, je pan Josef.

„Pomoc, kterou jsem zde obdržel, mi změnila život. Díky podpoře zaměstnanců jsem našel stabilní zaměstnání a nyní si pronajímám vlastní byt. NDC v Příbrami mi pomohlo najít cestu,“ svěřuje se. Příběhy jako ten pana Josefa jsou důkazem, že cílená a dlouhodobá podpora může mít zásadní účinek na životy lidí. Centrum nejenže pomáhá jednotlivcům, ale přispívá k posílení celé komunity tím, že nabízí řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů.

Přestože bylo dosaženo mnoha úspěchů, výzvy zůstávají. Jak zdůrazňuje Bc. Nesvačilová: „Stále se snažíme naše služby zdokonalovat a rozšiřovat, abychom mohli reagovat na měnící se potřeby našich klientů a přizpůsobovat se novým výzvám, které přináší doba.“ Nízkoprahové denní centrum a noclehárna v Příbrami se za uplynulých sedm let staly nejen útočištěm pro ty v nouzi, ale také symboly naděje a nových začátků. Díky svému komplexnímu přístupu k sociální pomoci a odhodlání týmu, který centrum vede, má nesmírný dopad na životy mnoha lidí a celou příbramskou komunitu.

Mohlo by vás zajímat: Biokoupaliště v Jincích zdražilo vstupné, ale nabízí více atrakcí

close Biokoupaliště v Jincích. info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Biokoupaliště v Jincích.