Hlavním cílem bylo snížit negativní dopady několikaměsíční distanční výuky z důvodu covidu – 19, posílit sociální vztahy dětí a zároveň smysluplně využít volný čas o prázdninách.

Program letních kempů pro děti připravily místní bohutínské pedagožky. Děti byly rozděleny do dvou skupin-na prvostupňové a druhostupňové. Vzdělávání neprobíhalo klasickou formou ve třídách, ale hravě s využitím pohybových aktivit. Během čtrnácti dnů děti nachodily dohromady 140 km a při těchto procházkách objevily spoustu krásných brdských vrcholů, navštívily oboru se zvířátky a prozkoumávaly rostliny a živočichy v lese.

Při bádání v lesích využívaly pracovní listy, hrály nejrůznější hry, ochutnávaly vodu v brdských studánkách a užívaly si krásného počasí. Výborný oběd a svačinka jako od maminky v podobě domácí vánočky nebo voňavých loupálů, které připravily naše skvělé kuchařky, byly dětem odměnou za ušlapané kilometry.

Na kempu si žáci i opakovali učivo 


Žáci druhého stupně kromě opakování učiva matematiky, českého jazyka a angličtiny každé odpoledne sportovali na školním hřišti, hráli zábavné hry a také se vypravili do Hornického muzea v Příbrami, domu Natura a na Svatou Horu, kde se seznamovali s přírodou a historií Příbrami a okolí.

Děti byly velice spokojené. Mnohé z nich nemají během prázdnin možnost kontaktu se svými kamarády, tudíž setkání se spolužáky, byť v době prázdnin, uvítaly. Z kempů měly velkou radost také učitelky, pro které to byla po dlouhé distanční výuce příležitost strávit čas se svými žáky. Pro děti vymýšlely doslova školu hrou, aby propojily vyučování s prázdninovým naladěním. Na závěr kempu s dětmi vyhodnotily celý týden a předaly jim diplomy a drobné dárečky.

Poděkování patří všem učitelům i žákům, kteří se zúčastnili letních kempů, a také našim kuchařkám za vstřícný přístup a voňavé dobroty.

Autor: Iveta Zemková a Lenka Brabcová