Po pití piva s bonusem měla soutěžní dvojice za úkol navzájem se naočkovat Sputnikem, Modernou, nebo Pfizerem (panák stříkačkou do pusy). Druhou disciplínou bylo přeručkovaní přes rybník, přičemž účastníci stáli na velké duši, ve třetí si museli v časovém limitu 90 sekund obléci co nejvíce kusů oblečení. Čtvrtou disciplínou byla jízda v neckách, přičemž bylo nutné sedět a pádlovat. Jako poslední byl běh po lávce, která byla uchycena na velkých duších. Příjemné počasí a zaručená zábava přilákaly velké množství návštěvníků.

Za fotografie děkujeme Ladislavu Fílovi.