Výstavu zahájil akademický malíř Ivan Bukovský, který poskytl zúčastněným možnost nahlédnou na tvorbu Pavla Janouškovce ze svého úhlu uměleckého pohledu. Zajímavé bylo jeho srovnání tvorby Pavla Janouškovce v kontextu tvorby autorů Jiří John – František Hodonský – Ivan Ouhel, které se zdálo mnohým zasvěceným velice přiléhavé.

Představeny byly obrazy, které vznikly v devadesátých letech minulého století, a kromě tří výstav v USA v letech 1993–1994, které pořádala Stocker Center Gallery v Clevelandu, doposud nebyly v České republice vystaveny. Dále pak autorovy obrazy z jeho tvůrčího období v letech 2001–2007 a 2019–2021.

Koncepce obrazů Pavla Janouškovce k této výstavě je zvolena ze třech tvůrčích období, které jsou určitou sondou do jeho časem formovaného výtvarného projevu. Nicméně spojujícím momentem jeho malířského vyjádření, který tato díla provází, je schopnost smyslově bohatého barevného vidění. Barevná plocha v nejrůznějších koloristických pojednáních se stala nositelem Pavlovo tvorby. Je odrazem jeho vlastního vidění světa, analogickým zachycením barevných tvarů vyplývajících z reálného prostředí, v nichž se neuplatňuje logika běžného vnímání, ale jen určité zákonitosti barev a tvarů, které vytváří iluzivní prostor umožňující širokou interakci s divákem. Výstava Pavla Janouškovce potrvá do 10. října 2021 a rozhodně stojí za návštěvu.

Na video s pozvánkou na výstavu se můžete podívat zde: 

Zdroj: Youtube

Autor: Petra Caf Janouškovcová

O autorovi:
Malíř, grafik a fotograf Pavel Janouškovec se narodil v roce 1961 v Plzni, kde i žije a tvoří. Studoval v letech 1977–1983 v ateliéru akademického malíře Jaroslava Šindeláře a Jiřího Patery. Autor od roku 1984 pravidelně vystavuje na celé řadě samostatných výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí (USA, Belgie, Holandsko, Německo atp.), dále také na celé řadě skupinových výstav jako například: Pocta Vincentovi, Klatovy (Galerie U Bílého jednorožce, červenec-srpen 1990), International Group Exhibition, Brunssum, Holandsko (1993, 1995), Euro - Arts 99, Schimveld, Belgie (1999 - cena za malbu), Kolorismus, Jiří Patera a jeho škola v Plzni (Galerie města Plzně září-říjen 2003), Mezinárodní výstava akvarelů v Indonésii (2021 – 3.cena v kategorii abstraktních akvarelů), 4. mezinárodní bienále akvarelu CASTRA 2021, Slovinsko (pořádané IWS Slovenia a Lokarjeva galerija) – 2.cena.