Malí i velcí koledníci s pomlázkami a košíky na vajíčka procházeli celou vesnicí. Od domu k domu zpívali tradiční koledy jako "Hody, hody, doprovody" a odříkávali velikonoční říkanky. Za svou snahu byli odměněni nejen sladkostmi a obarvenými vajíčky, ale hlavně úsměvy a pochvalou od místních obyvatel.

Velikonoční koleda je v Trhových Dušníkách již dlouholetou tradicí. Je vidět, že zvyky a obyčeje v obci stále žijí. Díky nadšení dětí i dospělých se daří udržovat tuto krásnou jarní tradici při životě. Doufejme, že veselé hlásky koledníků budou v Trhových Dušníkách znít i v dalších letech a přinesou místním obyvatelům radost a připomenou kouzlo velikonočních svátků.

Velikonoční výzdoba na náměstí T. G. Masaryka a březohorského náměstí J. A. Alise.
Velikonoční výzdoba na náměstí T. G. Masaryka a na březohorském náměstí

Je dobře, jak se v dnešní uspěchané době dokáže vesnice semknout a společně prožít dny plné tradic a dobré nálady.