Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast a zaslané fotografie. Soutěž byla spolufinancována formou dotace z rozpočtu města Dobříše.

Přírodovědný spolek Dobříš