Obsáhlou zprávu přednesla vedoucí rybářského kroužku. Úspěchy kroužku byli prezentovány ve stánku s ukázkou získaných trofejí, diplomů a ocenění našich dětí. Sekretář organizace přiblížil členům princip nového informačního systému a seznámil s dalším budoucím postupem například při vracení povolenek.

Tradičně se nezapomnělo ani na naše jubilanty, kterým bylo pogratulováno a předány dary. Aktivním členům, kteří výrazně a dlouhodobě spolupracují s naší organizací, bylY rovněž tradičně předány odznaky s čestným uznáním Středočeského územního svazu.

Výbor organizace měl tu čest přivítat na schůzi starostu města Rožmitál pod Třemšínem Pavla Bártla, který s celým vedením města výrazně podporuje naši místní organizaci a to především v oblasti výchovy mládeže. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení.

Důležitým bodem, se kterým byli členi seznámeni, je „historická“ událost v naší MO, tedy získání pozemku pomocí směny s městem Rožmitál p. Tř. , kde bychom chtěli v budoucnu vybudovat stále zázemí v majetku organizace,  jako to u podobných organizací v našem městě bývá.

Navrženým záměrem je postavení haly na skladování obilí a parkování nákladního automobilu, sklad na nářadí a podobně. Pozemek se nachází v lokalitě „V Lužánkách“ za areálem technických služeb města. Směna pozemku byla jednomyslně schválena zastupitelstvem v minulém roce.

Všem zastupitelům děkujeme za podporu. Petrův zdar!