Cílem projektu je upozornit řidiče, že svým chováním za volantem mohou přispět k vyšší bezpečnosti v dopravě. Zvýšená opatrnost je nutná především tam, kde se velmi často pohybují děti, např. u škol, školek. Upozornění směrované od školáků působí mnohem více na správné chování motoristů a dále na zamyšlení se nad svou jízdou.

U dětí by měl tento projekt vést k zaujetí správného postoje k chování na silnicích a také by měl být pro ně zajímavý, už tím, že si na krátkou chvíli mohou zahrát na policisty, mohou vyjádřit svůj názor a hodnotit dospělé.

Policisté kontrolovali u zastavených šoférů, zda mají u sebe předepsané doklady, a to platný řidičský průkaz, malý technický průkaz od vozu, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem automobilu a osoby nad 65 let věku doklad o zdravotní způsobilosti. Hlídka také sledovala technický stav auta a zjišťovala, zda řidič není pod vlivem návykových látek.

Dva motoristé dostali od dětí „mračouna“, jeden neměl rozsvícená světla a jeden u sebe neměl řidičský průkaz. Ke konci akce příslušnici policie zastavili řidiče, který měl pozitivní dechovou zkoušku.

Na displeji přístroje se objevila hodnota 0,3 promile alkoholu. Kontrolovaná osoba požadovala lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, hlídka ho na vyšetřeni převezla, muž si však náklady s tím spojené bude hradit sám. Za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí ve správním řízení pokuta od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

Monika Schindlová, komisař PČR Příbram