V rámci představení projektu bylo téměř 2 000 dětí základních škol seznámeno nejen s významnými skutečnostmi o Severoatlantické alianci, Evropské unii nebo Organizaci spojených národů, ale hlavně s úlohami moderní armády v současné době.

„Důležité je dětem vysvětlit, že armáda pomáhá nejen v době míru, ale její nejdůležitější úlohou je obrana České republiky a v souladu s členskou smlouvou NATO i pomoc ostatním členům Aliance a okolním státům v rámci mezinárodních dohod,“ řekla paní ředitelka Jana Hrubá.

Jak to chodí u dělostřelců

Společně se zástupci odboru komunikace představila dětem práci vojáků 13. dělostřeleckého pluku kapitánka Gabriela Kugler. Vysvětlila, jaká je struktura pluku a jakým způsobem se velí, jaké jednotky jsou součástí a jaká jejich úloha. Současně vysvětlila, jak důležité je i začlenění žen do armády, a že mohou zastávat téměř všechny odborné pozice.

Pod vedením zkušených vojáků získaly děti základní znalosti o tom, jak přežít v přírodě. Naučily se orientaci v terénu nebo vybudování jednoduchého přístřešku pro přenocování. Vojáci jim ukázali možnosti a způsoby rozdělávání ohně a složení Krabičky poslední záchrany (KPZ), kterou je dobré mít u sebe pro nouzové situace. „Ze všeho nejdůležitější je pro vás teď ale škola. Opravdu studujte nejen základní školu a střední, ale snažte se i o studium na vysoké škole. Školní vzdělávání vám ukáže, jak třídit získané poznatky, umožní orientaci v aktuálních tématech a moderních technologiích. Prostě škola je základ,“ řekl dětem nadrotmistr Daniel Kodet.

Jak vyprostit zraněného z vozidla

S důležitými novinkami a pomůckami z oblasti zdravovědy seznámil děti nadrotmistr Antonín Lukeš. Díky němu si mohly vyzkoušet Rautekův vyprošťovací manévr, kterým mohou zachránit život člověku zaklíněnému v autě nebo v sutinách. Dále jim představil izraelský tlakový obvaz a turniket k zástavě krvácení. Děti si také vyzkoušely nepřímou masáž srdce na simulátoru AMBU RESCUE ve správných frekvencích. „Přesto, že je krátce po začátku školního roku, byly děti pozorné a všechna témata a pomůcky je zajímaly včetně fyzického nácviku záchrany,“ řekl Lukeš.

Žáci měli možnost detailně se seznámit s ukázkami výstroje včetně kompletní balistické ochrany, což ocenili zejména hoši. Dívky ale nezůstaly pozadu. Všichni podrobně prozkoumali i vystavenou techniku TATRA T- FORCE, osobní vozidlo Toyota Hillux a lehké obrněné vozidlo IVECO včetně maskování. „Toto IVECO není obyčejné terénní vozidlo, ale používáme ho k meteorologickým účelům, což vidíte na jeho vybavení,“ sdělila dětem četařka Hana Grňová, která jeho vybavení a účel trpělivě ukazovala a opakovaně vysvětlovala.

Jak se bránit při napadení

S touto problematikou seznámili všechny zájemce příslušníci týmu pro boj zblízka a děti si mohly i základy sebeobrany pod dozorem zkušených instruktorů vyzkoušet. Po ukončení ukázek vyhlásili zástupci odboru komunikace společně s vojáky vítěze výtvarné soutěže na téma Armáda slaví 30 let.

„Jsme velmi rádi, že jste přijeli a že vše vyšlo včetně počasí. Armáda u nás v Davli nebyla minimálně 20 let a je důležité, aby dnešní děti věděly, jak neocenitelný je její význam. Děkujeme za to,“ sdělila zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň Svatava Chrastilová.

Tato akce byla určena hlavně pro žáky základních škol a mateřských škol z Prahy 15. Na akci dorazilo přibližně 1500 dětí v doprovodu svých učitelů. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, být vojákem, policistou, záchranářem či hasičem a také se zajímaly o ukázky jejich techniky. Vysoutěžit si také mohly od zástupců z odboru komunikace vojenské odměny a prověřit tak své znalosti související s obranou státu, krizovými stavy či mezinárodními organizacemi. V obležení byl i stánek Celní správy a Policie ČR spolu s odchytovou službou s fotografiemi zachráněných zvířat a ukázka práce kynologů. Na závěr se děti svezly na záchranném člunu Rescue po hladině Hostivařské přehrady.

„Tuto akci považujeme za velmi důležitou, pořádáme ji každý rok a jsme rádi, že i armáda je součástí tohoto dne. Pokaždé se snažíme zařadit něco nového, aby akce měla stále tak velkou návštěvnost,“ řekla místostarostka Prahy 15 Jitka Kolářová.

Daniela Hölzelová