Během dlouholetého vývoje prošly tisíce absolventů přípravou v rozličných oborech a zaměřeních. Mnoho z nich pokračovalo na studiích na Vysoké škole báňské v Příbrami i Ostravě. Jejich odborná erudice je rozprostřela po celé naší republice i do zahraničí. Dodnes můžeme vysledovat úspěšné absolventy na všech kontinentech světa a řada z nich dodnes neztratila se svojí alma mater kontakt. Významné propojení s praxí i činnost externích učitelů bylo to, co školu odlišovalo od ostatních škol a připravovalo je pro život pracovní i studijní. Stovky učitelů, středoškolských profesorů i odborníků z praxe vytvářelo po celou dobu existence vynikající podhoubí pro vztahy mezi učiteli a žáky, které dodnes je patrné ve vztahu ke škole, kdy se nám naši bývalí žáci vrací jako učitelé, partneři oborů, spolupracovníci, sponzoři i jako naši přátelé.

Pojďme si společně připomenout slavnou historii, zajímavou přítomnost a snad skvělou budoucnost, setkáním v sobotu 6. listopadu od 10 hodin v prostorách školy, kde bude připravena výstava z historie a současně bude celý den umožněna prohlídka školy. Součástí programu bude otevření nové učebny informační a komunikační technologie, ukázky jednotlivých oborů i možnost prohlídky všech prostor školy. Hlavní centrum oslavy bude školní tělocvična, kde se budou moci účastníci setkat s bývalými i současnými učiteli i zaměstnanci školy. Součástí bude posezení i možnost občerstvení i případné pořízení společné fotografie. Zveme tímto všechny absolventy i přátele školy, abychom společně oslavili významné narozeniny naší alma mater. Další informace, program, popřípadě rezervace míst na stránkách školy www.spspb.cz.

Autor: Tomáš Hlaváč, ředitel školy