Díky patří zástupcům všech zúčastněných klubů, kteří jim věnovali svůj čas. Věřím, že řada dětí si během dopoledne některý ze sportů zamilovala a bude ho chtít vyzkoušet přímo v daném klubu,“ říká manažer sportu Jan Hadraba.

V rámci sportovního dopoledne si prvňáčci z příbramských základních škol mohli ve čtvrtek 23. září vyzkoušet celkem třináct sportovních disciplín: tenis, atletiku, fotbal, házenou, lední hokej, florbal, softbal, gymnastiku, karate, volejbal, aerobic, triatlon a americký fotbal. 

  close Sportovní den s prvňáčky info Zdroj: Eva Švehlová zoom_in Sportovní den s prvňáčky

Na příbramských základních školách se opět rozjíždí projekt Trenéři do škol, který byl odstartován v loňském roce. V letošním roce se trenéři z příbramských sportovních klubů budou zapojovat do hodin tělesné výchovy v prvních, druhých a třetích třídách.

Eva Švehlová