Žáci prvních tříd se tak dozvěděli, jak poznat hliníkový předmět, jak se chovat v přírodě či kde v našem městě najdou kontejnery na tříděný odpad. Součástí dopoledního programu byla pohádka o nepořádném princi a vyrábění tučňáka z recyklovaných materiálů.

Celá akce se moc povedla a ráda bych poděkovala všem žákům, kteří se na programu podíleli.