Od Středočeského územního svazu bylo zakoupeno naší místní rybářskou organizací 5 000 kusů miminek plůdku pstruha obecného – potočního, který byl do našich potoků vysazen hospodářskou skupinou naší MO i za asistence naší rybářské mládeže. Převážně do říčky Vlčavy, která je chráněnou rybí oblastí a pramení nad Hutěma p. Tř. 

Autor: Aleš Haluska