Namířil si to klasickou JV cestou, kdy 24. září přeletoval Bospor v Istambulu. Za čtyři dny přeletěl Turecko a stočil se k jihu přes Sýrii. Za další dva dny už byl u izraelsko-egyptské hranice. Dále pokračoval jižním směrem přes Súdán a Jižní Súdán a Ugandu, kde letěl v klasickém koridoru kolem Viktoriina jezera a jezera Tanganika v Tanzánii.

| Video: Youtube

V Zambii strávil delší zastávku než obvykle a 5. listopadu se vydal do Zimbabwe. O den později překonal výběžek Botswany a pokračoval dál k jihu. Dne 8. listopadu doletěl do jemu známé oblasti kolem Thabazimby na severu JAR, kde se zdržoval i předešlou zimu.

Zde se jen porozhlédl jestli se nic významného nestalo a hned následují den se vydal na východ přes sever JAR. Již 12. listopadu ho vítr zavál zpět na sever až do Zimbabwe. I zde však dlouho nepobyl a o týden později už zase kroužil na severu Botswany.

Trošku delší zastávku si udělal od 25. listopadu do 3. prosince, kdy se pohyboval mezi řekami Sichifulo a Machile  v jižní Zambii. Následoval dlouhý přelet do jižního Mosambiku u hranic s JAR, kde už také trávil předchozí zimy. Odtud si udělal ve dnech 15. až 25. prosince okružní výlet po jižním Mosambiku.

Silvestra už ale slavil v oblasti na hranicích JAR a Zimbabwe na břehu řeky Limpopo. O další týden později už orel pobíval v Botswaně, západně od města Groblersburg. Od 14. do 20. ledna se zdržoval  v široké oblasti kolem města Dovedale v Botswaně. 22. ledna se vydal znovu na cestu až přiletěl do jemu zaslíbené oblasti v NP Kruger na hranici JAR a Mosambiku. Nyní 26. února se křiklavák Pepa pohybuje těsně za severní hranicí JAR v Zimbabwe.

Je to tulák par excellance, nikde dlouho nepobude a letí, kam ho vítr zanese. Už netrpělivě čekáme na jeho další pouť zpět k severu do Evropy. Jsme nesmírně zvědaví, jestli už tento rok konečně zahnízdí. Nepřestáváme držet palce, aby se mu podařilo vyhnout všem nástrahám a přejeme ať to lítá!