Kutná Hora je městem dvou katedrál. Vznikla ze shluku středověkých osad vzniklých kolem dolů a hutí ve 13. století. Jako velká průmyslová aglomerace a královské horní město s mincovnou se záhy stala druhým městem po Praze, sídelním městem českých králů. Dodnes oplývá významným hmotným kulturním dědictvím v roce 1995 podtrženým zápisem na Seznam UNESCO.

Bohatství města tvoří 2 románské kostely, 2 katedrály, 5 kostelů gotických a 1 barokní, 3 kláštery, více než 4 desítky soch, sousoší a kapliček, 278 měšťanských domů zapsaných jako kulturní památky s více než 40 sruby v patrech. Uliční síť si doposud zachovává svůj vzhled kdysi středověkého horního a mincovního města. Kutná Hora má co nabídnout.

Zdroj: historickasidla.cz