Český svaz ochránců přírody Hořepník vydal publikaci Koniklece České republiky. Autoři Josef Komárek a Jaroslav Podhorný ve spolupráci s řadou dalších kolegů z akademické sféry i „terénu“ soustředili na 30 stránkách řadu zajímavých informací o všech u nás rostoucích druzích konikleců, které doplnili sedmi desítkami krásných fotografií a mapkami rozšíření jednotlivých druhů. Publikace bude po naskladnění k zakoupení na e-shopu ČSOP.

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP vyhlašuje výtvarně literární „koniklecovou soutěž“. Jak se do soutěže zapojit? Vytvořte vlastní kresbu, malbu, výrobek či text s tematikou konikleců nebo mapu některé lokality planě rostoucích konikleců a svůj výtvor zašlete ho do konce srpna v podobě fotografie nebo PDF souboru na adresu soutez.smop@csop.cz. Soutěž je určena primárně dětem, ale zúčastnit se může každý. 

Český svaz ochránců přírody