V umístění nových laviček i košů a v obměně starých hodlá vedení města postupně pokračovat i nadále ze svého rozpočtu. Na mnoha místech ve městě rovněž také probíhá úprava terénu pro lepší údržbu, kterou provádí Technické služby města a to na místech po různých výstavbách nových chodníků a podobně. Na těchto místech vznikne již nová zeleň.

Autor: Aleš Haluska