Patří mezi ně rybník Kuchyňka, nad kterým původně stával hrad. Šlechtický rod Grysperků z Bavorska si ho koupil a přestavěl na zámek. Na starých fotografiích je Vchod do zámku ještě z doby, kdy byl skutečně vchodem, dnes už zarostl.

Ulice k zámku se v minulosti jmenovala Jirsíkova, dnes Ing. Lízla, pojmenovaná po odbojáři, který po zatčení gestapem spáchal sebevraždu. V jedné z budov na této ulici vpravo je dnes Muzeum hasičství. Ale také bývalá kovárna, ve které je dnes Zámecká hospoda.

Náměstí se tu jmenuje jenom Náměstí, tedy po žádném slavném rodákovi. Už v roce 1873 v jednom z domů byla lékárna pana Peška. Dnes se zde nachází květinářství. 

Hotel Panský dvůr má tradici už z 18. století, ve 20. století dostal novou podobu, jméno zůstalo, z hotelu se stal penzion. Nová podoba Kostele svatého Jana Nepomuckého se datuje od roku 1905. Z obecné školy je dnes základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby.

Tyto a další zajímavé objekty můžete najít v jeho fotogalerii. 

Václav Víšek