Do tohoto projektu se zapojil i zdejší Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bohutín společně s obcí Bohutín. Ve středu 1. května bylo do Bohutína dovezeno přes 200 kusů geneticky čisté linie karase obecného, kterého jsme získali od ZOO Praha, se kterou nyní spolupracujeme.

Rybí obsádku tvoří vysoká forma karase obecného ze Sokolovska a zakrslá forma ze Sedlčanska. Realizaci tohoto projektu předcházeli několika týdenní přípravy vodní plochy, kdy bylo zapotřebí odlovit veškeré druhy ryb, které by se mohli v období výtěru zkřížit s karasem obecným a nevratně znehodnotit rybí obsádku.

U samotného vysazení byla přítomna za obec Bohutín místostarostka a předseda místní organizace.

Jsme rádi, že se můžeme tohoto projektu zúčastnit a pomoci zachovat původní a nyní ohrožené druhy ryb v našich vodách.