Vše probíhalo v klidné a přátelské atmosféře. Svou obsáhlou zprávu přednesl předseda organizace. Dále pak hospodář, vedoucí mládeže, referent čistoty vod a předseda dozorčí komise. Proběhla gratulace a předání dárků jubilantům z řad našich členů a předání ocenění aktivním členům za jejich práci pro  rybářskou organizaci.

Slovo dostal i pozvaný host, starosta města Rožmitál pod Třemšínem Pavel Bártl. Město rybáře i rybářskou mládež dlouhodobě podporuje jako ostatně všechny spolky a organizace ve městě, a tak je nedílnou součástí pro rybáře i ostatní spolky a organizace. Účastníci schůze mohli zhlédnout i ocenění a úspěchy našich malých rybářů ve stánku, který na schůzi vystavili a připravili vedoucí z řad rybářského kroužku.

Tradiční akce Otvírání studánek - trénink orientačního běhu pro OK Dobříš a veřejnost - se letos uskutečnila v Mníšku pod Brdy v neděli 19. března.
Orientační běh si při Otevírání studánek vyzkoušely desítky zájemců

Na konci schůze nechybělo občerstvení v podobě řízků se salátem pro všechny zúčastněné. Dobré jádro aktivních členů rybářů a rybářských přátel posedělo i po schůzi v rybářské partě. Veškeré informace o naší rybářské organizaci i důležité upozornění a pozvání mohou naši členové a příznivci sledovat na rybářských stránkách www.rybaririzmital.cz. Petrův zdar.

Aleš Haluska, radní města Rožmitál pod Třemšínem a rybář