"Velice nás potěšil zájem o tuto akci, protože během krátké doby byla kapacita plně obsazena. Již od brzkého rána se začali sjíždět natěšení účastníci i s doprovodem rodinných příslušníků. Nejdříve proběhla povinná registrace, poté měl každý soutěžící možnost si před závodem z klobouku vylosovat své lovné stanoviště. Cestou k vodě dostal každý účastník bodovací lístek a svačinu s občerstvením, kdo měl zájem, obdržel krmení i živočišné nástrahy (červíky atd.).

Po důkladné přípravě lovícího náčiní a provnadění  lovných míst děti netrpělivě čekaly na startovní pokyn. Předseda MO Bohutín nejdříve seznámil zúčastněné s podrobnými pravidly a přesně v devět hodin zahájil závod.

Na všech dětech bylo vidět obrovské odhodlání a snaha o co nejlepší umístění. Vlasce svištěli všemi směry, ale bez větších "šmodrchů". Již po několika vteřinách se podařilo ulovit první ryby a všichni si závod náležitě užívali. Děti se snažily ze všech sil, významná byla i podpora obecenstva (rodiče a prarodiče). Ryby byly také po celou dobu při chuti, takže si všichni přišli na své a každý si nějakou rybu ulovil. I přítomní rozhodčí se měli co otáčet, aby stíhali zaznamenávat úlovky do bodovacích lístků.

Přesně v poledne byl závod oficiálně ukončen. Rozhodčí ode všech závodníků vybrali bodovací lístky a společně s pořadatelem začali sčítat a vyhodnocovat výsledky. Dlouhou chvíli do vyhlášení výsledků si mohly děti společně s ostatními zkrátit opékáním špekáčků.

Nutno dodat, že se nevybíralo žádné "startovné" a pro každého účastníka závodu byly připraveny hodnotné ceny a pamětní medaile. Navíc pro první tři nejúspěšnější lovce a za největší ulovenou rybu byly připraveny krásné poháry.

Přibližně ve 13 hodin začalo oficiální vyhlašování výsledků závodu. Děti si postupně chodily přebírat jednotlivá ocenění, ze všech vyzařovala radost a zvláště u těch nejmenších.

Jsme velice potěšeni množstvím pozitivních ohlasů na průběh akce jak od dětí, tak i od rodičů a ostatní veřejnosti. Právě tento fakt je pro nás všechny z MO Bohutín tou nejkrásnější odměnou a pevně věříme, že zdaleka ne poslední."

Lumír Mazánek st., vedoucí ryb. kroužku Bohutín